Print this page

VIVACOM с два приза „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА” 2018

21 март 2019 г., в хотел Маринела, зала EFE за пета поредна година бяха връчени годишните награди „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА”, организирани от сп. Bulgaria Business Review, сп. Business Lady и Business Lady Club.

VIVACOM грабна два приза – за „Корпоративна социална отговорност” и за „Конкурентоспособност и иновации”.


Наградата за „Корпоративна социална отговорност” за проекта им Регионален грант получи Веселка Вуткова, директор Корпоративни комуникации, а Никола Гечев, директор Корпоративни продажби - за „Конкурентоспособност и иновации” за проекта им VIVASmart.

Програмата Виваком Регионален грант подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездно финансиране.


През четирите издания на проекта до момента са подкрепени 53 проекта, предимно от по-малки населени места. Инвестирани са 239 389 лв. в подкрепа на проекти и над 50 000 лв. в популяризиране на програмата.


Във Виваком Регионален грант могат да кандидатстват граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Програмата подкрепя инициативи, които са от полза за развитието на местната общност и подкрепя новаторството. Няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността.


Основните цели на програмата са да даде тласък на инициативите, които оказват пряко влияние върху развитието на местната общност чрез повишаване на общественото внимание към важни теми и внедряването на устойчиви практики в ежедневието на хората. Регионалният грант дава възможност на организациите да създадат трайни стратегически партньорства с бизнес, институции и други граждански организации. Грантовото подпомагане предоставя подкрепа и възможност за финансиране на малки проекти и малки организации. Като добавена стойност, програмата съдейства за изграждане на по-добри умения за управление и отчитане на проекти. Не на последно място Виваком Регионален грант подпомага развитието на гражданския сектор в България и създава Грантова общност.


Награда за Конкурентноспособност и иновации (с проекта VIVA Smart) получи Виваком, заради това, че инвестира целенасочено в последните години в развитието и предлагането на иновативни проекти, свързани с Интернет на нещата, които улесняват живота на хората. Това е стратегическа цел на компанията. Израз на тази цел е създаването на иновативната платформа VIVA SMART. Тя има три основни направления. Първото е VIVA Smart city, насочена към мониторинг, анализ и интелигентно управление на градска среда. Виваком предлага на българските общини 13 модула, които отговарят в най-голяма степен на техните нужди за разрешаване на най-чувствителните проблеми на съвременния град - мобилност, околна среда, енергия, безопасност, управление. Системата има най-общо два панела. Единият е в помощ на общинското управление и подпомага работата на местната власт. Вторият панел е за гражданите. Вторият компонент е VIVA Data Hub – това е система от дейта центрове за цялостно съхранение, пренос, обработка и използване на данни. Data Hub обединява всички 11 дейта центъра на VIVACOM в страната. Третият елемент на платформата е дигитализация на образованието. Виваком инвестира в различни инициативи - за подобряване на технологичната база в училищата и обучение на учителите.

-----
Виваком е най-големият български телекомуникационен оператор, с изключително голям обхват на телекомуникационни решения за частни и бизнес клиенти. Виваком е компания, която подпомага бизнеса и общините с иновативни решения. Компанията провежда и целенасочена социално отговорна политика, като ангажиментът към обществото не се изчерпва единствено с предлагането на висококачествени телекомуникационни продукти и услуги. Социалната политика, обединена в платформата VIVACOM Fund, включва сериозни ежегодни инвестиции в сферите на образованието, културата, спорта и благотворителността.