Икономиката на споделянето e феномен, който расте, укрепва и се изправя пред все повече отговорности. Следвайки жизнения си цикъл, новата икономика преминава от детство към юношество. Това са думите на Лиза Гански, автор на книгата The Mesh и основоположник на новото икономическо течение (sharing economy), казани по време на двудневната…
На 20 септември 2014 ще се проведе информационна среща тип „отворени врати” за всички, които проявяват интерес към психотелесния терапевтичен подход. Срещата е част от група мероприятия, свързани с двайсетгодишнината от началото на обучението по Неорайхианска аналитична психотелесна терапия у нас. Управителен съвет на Институт за психотелесна психотерапия се съставлява…
"Виждаме еволюция на интернет обществото, което ще доведе до иновации и по-лесно общуване. Хора, предмети, интерактивност и велики идеи ще се съберат в едно, за да създадат революция в начина, по който живеем", каза президентът на "Ериксон"за Близкия изток Андерс Линдбланд. Бързото глобално развитие на смартфоните напълно променя начина, по…
Международният ден на левичарите е на 13 август. През 1984 г. Международната конфедерация на леворъките в знак на протест срещу устроения за десноръките свят обяви 13 август за Международен ден на леворъките. Левичари са от 3 до 10% от хората в света. В младежка възраст те са повече, а в…
Палава ревност Макар че някои двойки обичат да подхранват палава ревност, много други биват съсипвани от неконтролируеми и ирационални пристъпи на ревнива ярост.   Ревност в малки дози В малки дози, ревността може да изиграе положителна роля във връзката. Тя засилва емоциите и любовта и прави секса по-страстен. Но когато…
Page 3 of 5