Професионален бакалавър по Предприемачество в Датския колеж в София

Записването в Датския колеж в София е до края на август, а приемът е на 2 септември, 2014


С над 20 годишна история и няколко хиляди завършили възпитаници, MT&M Колеж (по-известен като Датския колеж в София) предлага модерно образование, според най-високите световни стандарти. Висшето учебно заведение е фокусирано върху модерния маркетинг, печелившата търговия и високоефективния мениджмънт.


През новата учебна година 2014/2015 бъдещите студенти могат да избират между две специалности - "Маркетинг" и "Предприемачество". Продължителността на обучението е 3 години в три форми – редовна, задочна и задочно-алтернативна.


Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”. Тази степен, за разлика от „университетския бакалавър”, е силно ориентирана към практиката.


Колежът е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация, а дипломите важат в целия ЕС и навсякъде по света. Доказателство са десетките възпитаници на Датския колеж, които в момента правят успешна кариера зад граница. Гордост за колежа е, че над 90% от завършилите работят по специалността или имат собствени бизнеси.
Учебният план включва над 60 дисциплини, при които оценяването се извършва с писмен или устен изпит. От тях ,36 са задължителни, а останалите - избираеми и факултативни. В последен курс студентите имат възможност да избират специализирани учебни блокове по "Еразъм", „Импорт-експорт”, „Мениджмънт 2020”, „Маркетинг 2020” и др., където преподаватели са топ директори, бизнес консултанти и утвърдени експерти. Допълнително за желаещите се провеждат студентски практики с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


В часовете се използват модерни методи на обучение като майсторски класове, полеви проучвания, онлайн семинари, решаване на казуси и учебни практики в страната и чужбина. Обучението по маркетинг и предприемачество е съобразено с европейските стандарти, преподавателите залагат на реалните примери от практиката, а теорията е поднесена по атрактивен начин.