Каква е заявката на доклада „SABER – Учители“ към преподавателската професия

Определяне на ясни изисквания към учителите. Привличане на силни кадри в преподавателската професия. Мотивирането им за по-ефективна работа.

 

Това са част от политиките и програмите, които засягат ефективността на учителите и по които по искане на правителството са оценени българските учители от Световната банка чрез новия инструмент SABER-УЧИТЕЛИ. Докладът на SABER беше представен на конференцията "Качествено образование за всяко дете в България - ключови държавни политики и училищни практики", която се проведе ноември в София.

 

Привличане на силни кадри към учителската професия

 

Голям процент от настоящите учители ще се пенсионират през следващото десетилетие. Важно е да се изработи стратегия, насочена към новопостъпващите в професията на първо място чрез въвеждане на по-взискателни изисквания за прием на педагози във висшите училища, се отбелязва в доклада. Нужно е да се осигури конкурентно заплащане на учителите, а ефективността на работата им да е един от критериите за служебно повишение и кариерно израстване.

 

Друга от препоръките за укрепване на политиките по отношение на ефективността на учителите, посочени в доклада е въвеждането на програма за наставничество и даване на възможност на обучаващите се учители без придобита педагогическа квалификация да работят в училище, докато още са в процеса на получаване на учителска правоспособност.

 

Докладът на Световната банка предлага и да бъде премахнато съществуващото изискване кандидатите да имат университетска степен по предмет или дисциплина, по която ще преподават в училище. Например учителска правоспособност да се придобива след преминаване на тест по предмета, за да се провери неговото владеене. Талантливи кандидати от други професии, които нямат дипломи по дадения предмет, да могат да са еднакво квалифицирани да преподават по него и така те също биха имали възможност да навлязат в професията, се посочва в доклада.

 

За да се привлекат силни кадри към учителската професия е нужно и да се разработи и прилага национална комуникационна стратегия, насочена към повишаване на престижа на професията, се отбелязва в доклада.

 

-оценка на преподаването и постиженията на учениците - въвеждане на стандарти за учителите, които да се използват при оценяването им; гарантиране, че системите за атестиране на учителите отразяват качество на преподаване и обвързват оценката на учителя с постиженията на учениците (чрез наблюдения на учителите в клас, провеждане на анкети с ученици и родители и др.); създаване на система за външно оценяване на учителите (предвидена в новия проектозакон).

 

-мотивиране на учителите за по-високи постижения – в момента учителите не получават възможност за кариерно развитие. Едно от предложенията е атестирането на учителите да бъде обвързано с трудовото им възнаграждение и възможностите за кариерно развитие.

 

-способни училищни директори, които да ръководят учителите

 

-поставяне на ясни очаквания за учителите – в това отношение са само ясни очакванията по отношение на знанията, които трябва да придобият учениците и какво трябва да направят учителите за тази цел.

 

-подготовка на учители чрез обучение и практика

 

-свързване на учителите с учениците в нужда

 

-подкрепа на учителите за подобряване на преподавателската практика