Print this page

Проект „Зелената градинка“

Eкологичното образование е важна стъпка във формирането на позитивна нагласа към грижата за околната среда, устойчивото използване на природните ресурси. здравословното хранене и социалната ангажираност у децата.

 

Във валдорфската педагогика важна част е играта и ученето сред природата, биодинамичното земеделие и изграждането на съзнание за отговорност на Човека към Природата.

 

През месец октомври, 2014г., Валдорфското училище подписа договор по проект „Зелената градинка“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Нашата ядлива зелена градинка ще допринесе за това децата да учат докато планират, изследват, експериментират, грижат се за растенията, общуват позитивно с възрастни и деца от други възрастови групи, играят, творят и изграждат навици на ред и ритъм, любознателност, търпение, последователност, толерантност и любяща грижа към околните, уважение към всичко живо и едно осъзнато и благодарно отношение към храната, трудът и природата.

 

В процеса на работа, учене и игра се развиват въображението, физическото състояние, знания и умения по ботаника и математика (броейки семена, листа, зеленчуци), писане и четене (надписвайки лехи), чужд език (назовавайки растенията), физика, химия, биология и природознание (ставайки свидетели на процесите на покълване, цъфтеж, фотосинтеза, взаимната подкрепа между растенията).

 

Проектът включвa изграждане на образователна био градина в двора на училището, където заедно с децата, педагозите и родителите ще отглеждаме зеленчуци, плодове и билки. Така ще можем и да си похапваме вкусни зеленчуци и плодове отгледани с много любов и детска топлота. Реколтата ще бъде измерена за наличие на радиация и нитрати и след това ще бъде консумирана от децата.

 

Поради ограниченото пространство, ще експериментираме с иновативни технологии, като вертикални стени и висящи лехи по сградата и оградата отвътре и отвън (откъм улицата), ще изградим повдигнати лехи, сковани от палете за плодове, зеленчуци и подправки от рециклирани и естествени материали, както и инсталация за събиране на дъждовна вода за устойчиво поливане и компост за биоотпадъци и за наторяване. 

 

Ще поставим табели, при висящите лехи по външната ограда на двора, с покана и мунувачите да опитат от зеленчуците и подправките и да се включат като доброволци в проекта.

 

От септември до юни, „Зелената градинка“ ще работи като училищна класна стая, а през лятото като градинска общност. Ще организираме 12 безплатни открити класни стаи за деца от гр. София за изучаване на градинарство и иновативни земеделски технологии и ще имаме изложба на рисунки „Храна от природата за всички” с награди. Искате ли и Вие да се включите в проекта като доброволец или да доведете детето си през лятото в градината? Моля пишете ни на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Като част от проекта ще инсталираме и велопаркинг. Заповядайте на училище с колело :)

 

Градински поздрави от Валдорфското училище „проф. Николай Райнов“ (www.waldorf.bg).

 

waldorfsko logo 2

 

Проектът „Зелената градинка” в детска градина и начално училище „проф. Николай Райнов” и открити класни стаи за всички, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Училище за нашите деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.