Виолина Маринова - брой 3

Не са много хората, които могат да се похвалят с една единствена месторабота в продължение на повече от 30 години, изкачвайки цялата йерархична стълбица от най-ниското до най-високото стъпало! Виолина Маринова е точно такъв човек. Тя е главен изпълнителен директор на Банка ДСК от 1 януари 2005 г. 
Тръгва по професионалния си път още като студентка във финансово-стопанската академия "Д. Ценов" в Свищов. Започва в един от клоновете на тогавашната Държавна спестовна каса като счетоводител на гише. Преди да премине в централното управление на банката, вече е ръководител на клона. 
Впрочем, насочването й към специалността "Финанси и кредит" не е случайно, защото тя е потомствен банкер, ако се проследи пловдивското й арменско родословие.

 

Емоционалната страна на работата в банка!
Mоят професионален път е преминал само в Банка ДСК. Винаги съветвам по-младите колеги да са търпеливи, защото както професионалният, така и житейският път не са състезание по бягане на къси разстояния, а до голяма степен са въпрос на издръжливост. Човек трябва да бъде постоянен, да има търпение и да бъде много трудолюбив. Ако е силно мотивиран и целенасочен, ще следва успешно пътя си. Необходимо е и непрекъснато развитие - както професионално, така и в областта на взаимоотношенията, на способността да вземаш решения и да поемаш отговорност за тях. Когато започнеш от най-ниското стъпало в една организация и постепенно минеш през всички етажи, придобиваш много ценни умения. Най-вече да се справяш с различен тип предизвикателства. Новостите винаги са ме привличали. Винаги съм се стараела да внедрявам иновативните идеи и решения. Всяка отсечка по пътя има своите предизвикателства. Преминавайки от клон на ДСК в София към работа в централното управление на банката развих умението да гледам по-глобално на работата, да възприемам, пресявам и обобщавам повече и по-разнообразна информация. 
Друг аспект от професионалния ми път е развитието ми като мениджър. Мисля, че хората носят определени заложби като мениджъри, но и се развиват с течение на времето. За да изгради един човек мениджърски умения, са необходими желание, инвестиция на усилия и време, както и доброжелателност и отвореност към хората. Старала съм се винаги да изслушвам подчинените си, преди да взема решение. Склонна съм да приема всяко обмислено и мотивирано решение, даже то да противоречи на първоначалната ми представа за това как трябва да се подходи в конкретна ситуация. За мен екипната работа винаги е била водещ принцип. 
Мениджърската дейност е креативна - това, според моите представи и опит, е умението да извличаш максимума от всяка ситуация, даже и да е конфликтна, да постигнеш баланс на интересите на всички заинтересовани страни и при това да запазиш чисто човешките аспекти в себе си и в другите. Мениджмънтът за мен се основава не само на брилянтни професионални постижения, но и на познаването на хората и на умението да извлечеш най-ценното от тях в работата им, като същевременно създаваш благоприятна работна среда. Промяната на стила ми може би се състои в склонността ми да правя повече компромиси, ако те са по посока на споделена цел.

 

ViolinaBL3Навици и ежедневие...
Имам навика да идвам сутрин много рано в банката и да стоя, докато е необходимо. Нужна е максимална концентрация върху работата, която включва множеството ежедневни контакти с клиенти, контрагенти, колеги, както и прочитането на много икономически анализи, на пресата и преглед на онлайн издания. И не на последно място са анализът и подписването на множество документи. Смятам, че съм организиран човек и това много улеснява работата ми, като се старая да има само "полезен ход" - да създам максимално добра организация на ежедневните си задачи, така че да мога да ги изпълня. Не отлагам ангажиментите си, защото смятам, че когато съм набрала положителна инерция, трябва да я използвам максимално и да завърша започнатото с необходимата доза вдъхновение и самодисциплина. Работата ми е свързана не само с Банка ДСК, но и с участието ми в ръководството на "Банксервиз", фондация "Буров", така че ежедневието ми определено е изпълнено с ангажименти. Зареждат ме контактите с хората - съществена част от деня ми е изпълнена с много и различни срещи и разговори. 
Фактът, че съм много години в банковата система и се старая непрекъснато да съм в крак с тенденциите, говори много за това що за човек съм. Трябва непрекъснато да си отворен към новите идеи и да преодоляваш трудностите, без да се предаваш на отчаянието. Ако не си позитивно настроен, не можеш да се справяш с лекота с проблемите. Но не спестявам негативните неща на никого - както в личен, така и в служебен план.

 

За мотивацията и позитивното мислене
Винаги съм казвала на моите служители, че трябва да са здраво стъпили на земята и да се развиват, докато се изкачват по стъпалата. Те обаче трябва да си останат с ясна преценка и да не се главозамайват от успеха. И не на последно място, да не се срамуват от това да вършат и работа, която не отговаря на техния ранг. Няма да им падне камък от короната, ако го направят. Ако човек мисли позитивно и е отворен към хората, нещата вървят много по-лесно и по-приятно. В работата влагам цялата си душа и енергия. Може би даже понякога повече от необходимото. Човек обаче не бива да се фокусира само върху работата, трябва да намира и отделя време и за малките радости в живота. Винаги съм смятала, че който умее да се весели, умее и да работи.

 

След работа...
Извън работата страст са ми пътуванията. Впечатленията, които човек получава от контакта си с други страни и култури, емоциите, които изживява, са незаменими. Много бях впечатлена от пътуването си до Китай, тъй като за мен се разкриха неочаквани перспективи и гледни точки към тази огромна страна съчетание на традиции, екзотика, дисциплина, нови технологии в учудваща комбинация. Друго впечатляващо място, на което съм била, е Мексико, където бях изумена от древните храмове. Посещавам с удоволствие театрални постановки, обичам музиката. Разбира се, моментите, посветени на семейството ми, са най-ценни за мен. Смятам, че съм човек, който е успял да съчетае служебните си ангажименти с хармонията в личния си живот. Имам вече две прекрасни внучки и прекарвам с тях всеки свободен момент.

 

В икономически аспект
След преминаването на най-тежкия период на глобалната криза икономическото положение в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) започва бавно да показва признаци на възстановяване. В различните страни обаче растежът изглежда различно - някои се възстановяват по-бързо, а други все още са уязвими при настоящия неспокоен пазар. Общото за всички държави от региона е запазването на нивата на икономически растеж под дългосрочния потенциал. Кризата оказа влияние върху банковия сектор, макар че той остана устойчив и печеливш в ЦИЕ и продължава да демонстрира сериозни признаци на укрепване. България по-късно влезе в кризата от САЩ и Западна Европа, която още веднъж искам да подчертая е за нас не финансова, а икономическа. Съществува цикличното развитие на икономическите кризи, и е напълно нормално щом сме влезли в нея по-късно от другите, то и съответно по-късно да излезем от нея. В това няма нищо необичайно, нищо особено тревожно. По-важно е кризата в случая да послужи на наши отрасли, на редица предприятия като ускорител, за да оптимизират своята организация, производствена гама и процеси, своя износ. 
Основна тенденция в развитието на банковия сектор изобщо според мен ще бъде осигуряването на по-добри ориентири за потребителите не само в нарасналия брой и разнообразието на предлаганите продукти, но и в каналите за тяхното предлагане и комуникация. Здравословната и мотивираща конкуренция ще бъде все повече в полето на качеството на обслужване, на разнообразяването на каналите за предлагане и комуникация на продуктите. Мениджърите в банките ще бъдат ангажирани все повече с към устойчивото развитие на институциите, които управляват. Банковите услуги в момента са във фокуса на обществения интерес, и в тяхната оценка – одобрение или отхвърляне, много хора търсят разковничето на въпроса „Кога ще излезем от кризата”. В диалога, в изграждането на партньорство между банковите институции и техните клиенти е ключът за преодоляването на негативни тенденции, които носят риск, и към разумния и балансиран мениджърски подход в разумно регулирана среда.

 

У нас...
Българската банкова система, както и цялата ни икономика не е изолирана от процесите, които се случват в Европа и света, затова те неминуемо се отразяват и у нас. Ако развитието на икономиката е в съзвучие с очакванията ни за здравословен ръст, то тогава и финансовата и банковата система ще следват това развитие.
Умерен оптимист съм за българската икономика през тази година. Оптимизмът е функция от икономическата среда. При подобряването й това ще се отрази и върху качеството на портфейлите ни, и върху продажбите на банкови продукти във всички сегменти.

 

Равносметката...
Банковата система в България завърши изминалата година успешно в условията на недобра икономическа среда. Секторът е стабилен, с висока капиталова адекватност и висока ликвидност. Системата не е прекъсвала дейността си по кредитиране, въпреки че размерите на предоставеното финансиране са много по-ограничени. Като цяло след внимателно преценяване на всички рискове в зависимост от сегментите, се кредитират различни проекти. За 2011 г. очакваме да се подобри икономическата среда, както сочат предвижданията за макроикономическите показатели. Очакваме създаване на нови работни места, така че хората да могат да получават добри доходи. По този начин те ще имат възможност да теглят кредити и да обслужват задълженията си. Очакванията ни са свързани и с повишаване на потреблението, което да доведе до икономическо раздвижване в страната.

 

Тенденциите...
Трябва да се предприемат някои стратегически решения, които да водят до подобрение на общата икономическа картина. Има известен ръст в кредитирането при всички продукти - и в гражданския, и във фирмения портфейл, макар и не толкова голям, но това е нормално. Това, което в последно време се очертава като политика на почти всички банки, е анонсирането на промоционални условия по различни кредитни продукти, но хората се колебаят да теглят кредити.
Тенденцията ще се обърне, когато икономиката заработи добре. Трябва средата да се подобри. Отново стигаме до въпроса: „Кое е първо - ролята на банките или добрата икономическа среда?” В интерес на истината ние сме огледалото на икономиката. Ако тя се развива позитивно, хората и фирмите ще имат възможност да теглят кредити и ще са уверени, че ще могат да ги обслужват. Сега тези, които имат добри проекти, не рискуват излишно. Предприемачите правят инвестиции, но внимателно.
Виждаме, че има оживление в износа. Но би трябвало да има съживяване и на потреблението. Това ще даде възможност на икономиката да се развива и банковата дейност ще стане по-интензивна. Защото аз не бих казала, че банковата система няма затруднения. Напротив, имаме много трудности в този период, но не се оплакваме. Не сме обременили бюджета с нито една стотинка. Данъкоплатецът в България не е дал и един лев за укрепване на банките. Ние сами полагаме усилия да имаме силна банкова система с висока капиталова адекватност и ликвидност.
Поддържането на тези показатели не е толкова лесно. Можем да говорим за умерен оптимизъм и по отношение на подобряване на потреблението. Развитието на потреблението зависи от много фактори. Има оттегляне от кредитирането. Хората се въздържат поради неизвестността. Не е ясно какво ще се случи в обозримо бъдеще и как България ще се развива икономически в краткосрочен план. Важен е въпросът кои отрасли ще развиваме. Ако се върнем малко назад, ще видим, че българите се ориентират към онези сектори, които носят бързи печалби - строителство, хотелиерство, туризъм... Нещата обаче не са толкова прости и не би трябвало всички
инвестиции да се концентрират в един и същи отрасъл. Сега е актуално инвестирането във фотоволтаици, но според мен трябва капиталите да се разпределят във всички отрасли, за да се развиваме устойчиво.
Освен това трябва да имаме ясна ориентация и приоритети.

 

За нивото на кредитите
Имаме данни, основани на статистика на Европейската централна банка, за годишния процент на разходите (ГПР) по потребителски заеми в ЕС последно към септември 2010 г. Именно ГПР е реалният измерител за цените на кредитите, а не лихвите. Тази статистика разбива много митове. Не е вярно, че България и Румъния са държавите с най-скъпите кредити. У нас ГПР е 13,95%. В Чехия е 15,94%, в Латвия - 19,33%. Европейски рекордьор е Естония с ГПР по потребителските кредити от 23,35% - почти 10 процентни пункта над цената на заемите в България.

 

Лично отношение и препоръки
Аз лично смятам, че България е една хубава страна с всички природни дадености и богато културно-историческо наследство, Защо да не акцентираме върху това? Да развиваме земеделие, туризъм. Но не само да строим хотели, а да се погрижим и за инфраструктурата около тях.