Международна среща за съвременни изкуства в София

Над 500 световни лидери в областта на изкуствата от повече от 50 държави идват у нас през октомври за Международна среща за съвременни изкуства IETM София.


Събитието ще събере международни културни оператори, мениджъри, програматори на фестивали, артистични директори, селекционери и артисти и ще включва дневна дискусионна и образователна програма и вечерна артистична програма, съставена от "АСТ фестивал за свободен театър 2014" (16 представления на независимата българска сцена) и 8 представления на държавни и общински театри.


IETM e най-голямата международна мрежа за изпълнителски изкуства в света, с център в Брюксел. Основна нейна цел е да стимулира развитието, качеството и контекста на съвременните изпълнителски изкуства в глобален мащаб, да инициира съвместната работа и динамичен обмен на опит и информация между организации от цял свят (предимно - съвременен театър, танц, цирково изкуство, както и гранични форми с други изкуства като музика, медии и др.)


Очакваните представители на изключително разнообразни културни организации правят събитието една от най-мащабните и значими международни културни професионални срещи, които са се провеждали у нас.

meeting