Арх. Георги Стоев връчи награда за опазване на природното и културно наследство

На официална церемония в Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство, заместник-министърът на културата арх. Георги Стоев връчи наградата на националния победител за 2012 г. в Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда и на културното наследство. Престижното отличие тази година бе дадено на авторите на проекта на Регионалния исторически музей Враца - „Проучвания на първата земеделска цивилизация в Европа”. Той изследва културното наследство на ранните земеделски общества от периода на монохромния неолит /от края на VII и началото на VI век пр. Хр./ и чрез експериментални демонстрации представя натрупаното научно познание. Отличеният проект на РИМ – Враца получи награда от 10 хил. лева и почетен плакет.

 

За 16 години откакто съществува, в Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство са участвали 946 проекта. От тях бяха наградени 70 проекта с общо 248 000 лева, включително и тазгодишните участници. Категориите в Дарителската програма на Мото-Пфое са две: „Опазване на околната среда“ и „Опазване на културното наследство“.

 

В първата от тях може да се кандидатства с проекти за флората, фауната, природните феномени, зелените технологии, опазването на природните ресурси, борба със замърсяване на околната среда и т.н.

 

Във втората категория се приемат проекти за съхраняване на сътвореното от човека – обекти от национално и европейско културно-историческо наследство, както и създаване на нови или обогатяване на традиционни културни ценности.

 

В Дарителската програма на Мото-Пфое за 2012 г. член на журито, което оценяваше постъпилите 40 проекта от цялата страна, бе и парламентарният секретар на Министерството на културата Боян Милушев.