Учителят е отправната точка за националната сигурност

„Българското училище и детска градина са приемното семейство на нашите деца”

 

5 юли 2016 г., София

 

Днес в Гранд хотел София се проведе Кръгла маса на тема „Образованието като фактор за националната сигурност”, инициирана и организирана от списание и клуб Business Lady, с официалното партньорство на Синдиката на Българските учители (СБУ). Партньори на събитието бяха още Банка ДСК и Интеграл – образователни програми.

 

Кръглата маса беше открита от министъра на образованието и науката и заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси г-жа Меглена Кунева. „Надеждите ни са концентрирани в учителя, за да заживее образованието. Това ще бъде сърцевината на моя мандат като министър на образованието” – сподели г-жа Кунева. Други отправни точки на МОН ще бъдат: равен достъп и качествено образование, стимулиране на учителите, повишаване на интереса към природните и хуманитарните науки и дуалното обучение.

 

Обществена подкрепа и разбиране важността на функциите и задачите пред учителите е в основата на националната сигурност – каза г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на Българските учители. „Синдикатът цели да се провокира общественото мнение, да се говори по темата за образованието на нашите деца, да се подкрепя учителя като такъв” – добави г-жа Такева. Тя изрази своята подкрепа към бизнеса и необходимостта от данъчни облекчения в подкрепа на дуалното професионално образование.

 

Проф. Татяна Дронзина, доктор на политологическите науки, професор в катедрата по политология на СУ „Св. Климент Охридски“ разгледа образованието през призмата на властта. „Училището е мощна интеграционна институция, чрез която държавата трябва да отгледа отговорен политически елит” – допълни проф. Дронзина.

 

Сред основните теми, които бяха обсъдени от участници и публика бяха:
1. Образованието като фактор за националната сигурност.
2. Качественото образование - фактор за личностното развитие на младите хора у нас.
3. Съвременни политики за развитие на образованието, заложени в новия закон за училищното образование.

 

Участие в Кръглата маса взеха още Станислав Пандин, педагогически съветник във 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”; Стела Даскалова, главен секретар на Business Lady Club, писател и социален педагог, която сподели, че от наливане на знания в училище, трябва да се премине към такива форми на преподаване и обучение, които да събудят мисълта и аналитичните умения на подрастващите, да се провокира техния интерес към самостоятелно търсене на информация по различни теми и предмети.

 

Отношение по темата взеха и Симеон Ангелов, директор на 119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов", който начерта връзката между религията и образованието, както и Вера Киркова-Жекова, член на Business Lady Club, преподавател е по португалски език и култура в СУ „Св. Климент Охридски“, преводач, която обобщи на финала кое е това, което мотивира учениците – това са мотивираните преподаватели, програмите за културен и образователен обмен с други държави, осигурени стажове и практики или добрата връзка с реалния бизнес.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на:
+359 886 849 452, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Списание Business Lady е единствено по рода си двумесечно информационно издание с бизнес насоченост и дамска аудитория. Това е списанието на всяка уважаваща себе си съвременна работеща жена. Изданието има редица осъществени проекти (освен печатния си и он-лайн формат) – Business Lady Club, Годишни награди на сп. Business lady (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Годишни награди за благотворителност и КСО „Златно сърце” (2014, 2015), Годишни награди „Компания на годината” (2014, 2015), Благотворителен бал за борба с рака на гърдата (2013, 2014), Икономически форуми (2016), Кръгла маса за насърчаване на женското предприемачество (2016), Социални кампании, Диамантено парти и др.