Голямата награда на конкурса беше присъдена на Campus X / Telerik Academy. Конкурсът се провежда за четвърта година и съвпадна с отбелязването на 10-тата годишнина на медийната група. Отличията в над 20 категории си поделиха компании с иновативни, креативни и социално-отговорни проекти от различни сектори у нас.Задно с връчването на…
Най-добрите идеи, проекти и постижения в областта на устойчивото развитие бяха отичени за 8-ма година. Зелените Бизнес Оскари са инициатива на b2b Media, като конкурсът се провежда под патронажа на Министерството на околната среда и водите. По зеления килим тази година минаха 33 призьори с устойчиви идеи, проекти и постижения.…
ВечеседемгодиниБалканскиятвиненконкурс и фестивал (BIWC) се е превърнал внарицателноза престиж и популярностнавинатаотрегиона, втовачислонабългарските. Всякагодинаинтересътотстрана, кактонамеждународнотожури, което итазигодина е многосилно с 4 Masters of Wine и 1 Master sommelier, така иотстрананамногобройнитевносители, търговци, медии ивиненилюбителирасте.Очакватсеоколо 700 пробиот 11 страни и това ерекорддотозимомент. За първи път в журито ще има и истински благородник –граф…
На 19 април 2018 г. в хотел Маринела учениците от математическата гимназия „Д-р Петър Берон” - Иво Песев и Александър Георгиев ще представят за първи път 3D модел на проекта за Космически град „Син космос”. Това ще се случи по време на четвъртото издание на „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА – Успехът…
За поредна година COTRUGLI Business School, водещо бизнес училище в региона, отвори процедурата по кандидатстване за стипендии за програмите Executive MBA и MBA (E / MBA). Те са създадени за амбициозни хора, които искат да напреднат в кариерата си чрез инвестиране в знания и създаване на контакти. Ако новите знания…
Page 1 of 3