Системните констелации като възможност

В полето на личностното развитие и терапията арх. Ирена Георгиева е повече от 20 години. Започва с обучение и работа в различни енергийни практики. Участва в голям брой семинари по личностно развитие, където се учи от изявени международни терапевти. От 2008 г. е сертифициран практикуващ при ААМЕТ в няколко техники на енергийната психология като ТАТ, ЕFT, BSFF. В същата година се дипломира и при Австралийската академия по боуен терапия, където сега е с мастерска степен. Ирена Георгиева се обучава и при д-р Барбара Стоун в създадения от нея метод Soul Detective Work. Има дългогодишен опит в различнинаправления на себеактуализирането.

DSC 6926През 2004 г. за първи път участва в семинар Семейни констелации. От тогава е редовен участник в работата на редица изявени констелатори. Този интерес естествено я среща с Колин Д`обре – съосновател и ко-директор на FIFSC и Free University of Samadeva – Франция. От нея Ирена директно получава своето обучение за работа със системни констелации. През 2011 г. получава допълнително обучение от Идрис Лаор по метода „Дихание на духа” във Франция и е сертифицирана от French Institute of Family and Systemic Constellations. В периода 2012 – 2014 надгражда своето обучение като участник в тренинг за обучение на констелатори в България.

От 7 години провежда семинари по Системни констелации, първо в Благоевград, а после и в София. Ателие „СъТворение“ в София, кв.Дървеница е ентусиазиран партньор и организатор на тези събития през последните 4 години.

Десетте Божи заповеди през погледа на един констелатор

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

4. Помни съботния ден ( за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог.

5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нито някакъв негов добитък – нищо, което е на ближния ти.

Всеки е чувал за Десетте Божи заповеди. Вярващ или не, съвременният забързан човек няма време и енергия да погледне зад думите, казани по-горе. Но преди няколко дни един коментар, дочут от мен, ме накара да се замисля. Какво всъщност е кодирано в тези заповеди?

Като констелатор от години изследвам дълбоките пластове на Системните полета, които движат живота ни и определят нашата съдба. В тези пластове живеят отпечатъците на всяка дума, чувство, движение, свършено или несвършено дело и постъпка, както нашите, от този ни живот, така и на всеки и всичко било преди нас.

IMG-19802da7423f752bf08618d240d278c5-VТака оформеното и заредено с информация поле формира и определя това, което е всеки човек, живял или живеещ днес. Определя неговата физика, начин на мислене, формира характера му, определя светогледа му. Избира болестите му, често избира жената или мъжа, с които ще сподели живота си, определя начина, по който ще се свързва със семейство и приятели. Избира професията ни… Така мога да продължа още много дълго.

Каквото и да прибавя към горния списък, ще бъде валидно. И колкото и дълъг да е списъкът с нещата, върху които оказва въздействие въпросното поле, пак няма да е пълен. По-правилният начин да се изрази реалността е, ако кажа, че това поле определя и повлиява ВСИЧКО. За каквото и да се сетите може да бъдете сигурни, че то е част от списъка. Още един начин да го кажем е, че днес, точно в този момент, ние живеем нашето минало и това на всеки принадлежал някога, на която и да е от системитe, от които сме част.

Резонно е да се запитате: Тогава, какво ни остава? Всичко е решено, вече предопределено. Всичко е СВЪРШЕНО и някой, живял преди нас (често много преди нас), с това което е казал, почувствал и направил, вече е предопределил съдбата ни. Това е реалността и всеки, имал възможността дори само да присъства на констелации, го е видял с очите си и почувствал през тялото си. Да кажем, че това е лошата новина.

розоватаНо светът е създаден балансиран. Има лоша новина – има и добра новина. А добрата новина е, че някой се е погрижил да ни даде възможност, шанс за Добра съдба.

Сега си мисля, че ще е по-полезно да разгледаме въпроса: защо и как това поле или съвкупността от такива полета е толкова значимо за начина ни на съществуване? В метода Констелации наричаме това поле – Системно.

Системни полета притежават всички структури, които са сбор, най-просто е да кажем – имат членове, брой членуващи и между тези субекти или обекти се случва някакъв обмен или отношения. Да, системни полета има и в неживата природа. Една от най-обширните системи е дала съвременното име на Метода: Констелация или Разположение на звездите.

Вероятно вече се досетихте, че говорим за звездите и планетите. От начина, по който, те са разположени една спрямо друга се определя поведението им, влиянията помежду им, типът енергия, която излъчват, начинът, по който се развива пътят им. Всяка промяна в тази разстановка води до много и различни въздействия. „Ретроградният Меркурий“ е често спряган напоследък. Но един добър хороскоп, не на шега, може да Ви е много полезен. Някои от тези въздействия са очевидни. За другиима само косвени доказателства, като твърдението, че Луната не принадлежи на Слънчевата система, а по някаква причина е доведена в нея, за да изпълнява определена задача за Земята, а от там и за цялата група звездни тела.

Всички животни в ясно изразени групови системи като мравките, големите пасажи риби, птичите ята, пчелите са друг пример за Системно поле. Там най-ясно може да се открои динамиката, движеща групата. Тя насочва нейното движение, решава кога, къде и как да се размножава, както и всичко останало. Всичко, което създава впечатление за високо ниво на организация в тези видове всъщност е резултат на информацията, кодирана в тяхното Системно поле и резултат от силите, които това поле събужда и чрез тях насочва движението на групата и се грижи за тяхното оцеляване по възможно най-добрия начин.

Нали никой не си мисли, че когато щъркелите се подредят в клин и поемат към топлите страни, това се случва, защото някой от тях го решава съзнателно организира съседите за годишната им ваканция. Тези птици се подчиняват на мощните импулси, които излъчва тяхното Системно поле. С тези импулси то се грижи за оцеляването им и е ясно, че тези, които по една или друга причина не успеят да изпълнят импулса, ги чака незавидна съдба. И отново сме на тема съдба. В животинския свят е по-просто и по-ясно. На страничния наблюдател винаги е по-лесно да види по-цялостно картината. Това не е точно така, когато си вътре във филма или става въпрос за собственото ти Системно поле.

Както вече споменах, птицата, която не успява да последва импулса на полето на вида си я очаква най-често смърт. Какво се случва с човека, който не е в хармония с полето на вида си? Какво изискват от нас Системните полета, от които сме част?! Как ни показват правилното движение и как се отчитат погрешните?!

Тези сложни въпроси имат лесни отговори. Правилните избори, мисли, чувства и постъпки са последвани от пълноценен живот в удовлетворение. За обратното е лесно да се досетим: болести, тежка съдба, несполуки, инциденти, загуби…
Ако нещо от изброеното е част от Вашата реалност, това най-вероятно, е резултат и е показател за наранено Системно поле. Всъщност това е единственият начин да разберете, че нещо във Вашето поле, в полето на Системата, на която сте член, е наранено.

Каква е връзката на всичко казано до тук с Десетте Божи заповеди. На пръв поглед никаква. Но вярвам, че вече има такива сред Вас, които се досещат. Връзката е дори директна. Запитайте се: какво е това, което наранява Системното поле? Как реално това се случва? Кои наши и на нашите предци действия водят след себе си тежка съдба, загуби и болести.

Основните са изброени не някъде другаде, а в списъка, с който започнахме. А защо ги наричаме Божии заповеди? Резонен въпрос. Нима някой вярва, че те са диктувани? Всеки е свободен да има свое разбиране по темата.

Едно е ясно – структурата, наречена Системно поле, се управлява от ясни и категорични ЗАКОНИ. Това е БЕЗЛИЧЕН поток, който на момента отчита всяко нарушение и автоматично „начислява“ цена. Тя се плаща от нарушителя... от неговото потомство… и няколко поколения напред.

Честоне осъзнаваме пряката връзка. А аз смятам, че това е невъзможно без специална подготовка. Пътищата и начините, по които ни застига резултатът са толкова разнообразни, комплексни и дори съобразени с нагласите на конкретния индивид и характеристиките на полетата, които го захранват, че нямаме инструмент, който да ни помага да предвидим или избегнем Съдбата.

Но това важи за нас, средностатистическите жители на нашата Майка Земя. Добрата новина е, че от дълбока древност е имало хора, както и окултни и религиозни школи, които са имали достъп и по-дълбока връзка с тъканта на живота. Разбирали са неговите закони и част от дейността им е била да ги преведат на ежедневен, разбираем език. Така са се зародили етичните норми за поведение. Във всички общества и народи съществуват норми, правила и обичаи, предназначени да предпазват от неволни или нарочни посегателства срещу тъканта на Полетата, а от там и от тежките последици от това.

Това отново ни връща в изходна позиция. Имаме само 10 божи заповеди. Но те са побрали основните постъпки, които правейки, човек се обрича. Обрича не само себе си, но и своите потомци. И за да бъдем малко по-конкретни, да ги прочетем отново.

Първите четири имат дълбочина, която не е предмет на тази статия. Но Петата е достъпна за коментар:

„5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.“

P1010132Бих окуражила всяка от Вас, уважаеми дами, да отделите няколко часа от ангажираното си време и да посетите семинар по Системни констелации. Едно от първите неща, на които най-вероятно ще станете свидетели, е резултатът от неспазването на тази заповед. Няма инструмент, чрез който може да се измери първостепенното значение на тази препоръка. Нито може да се изброят начините, по които тя се нарушава. Една нехармонична връзка с родител е сигурна гаранция за тежка съдба. И тъй като знам, каквото и както да го кажа, ще бъда далеч от реалното преживяване на горната истина. Мога само да Ви подканя да се огледате около Вас, да си спомните какво сте гледали по телевизията или прочели във вестника наскоро. Никога до сега светът не е бил толкова задоволен и толкова удобен за употреба.

А защо става все по-агресивен?

Кога си спомняме, че животът всъщност е това, което се случва извън компютъра, социалните мрежи и шопинга? Прави ли Ви впечатление, че в световен мащаб младостта се издигна в култ. Дори новите филмови продукции залагат на все по-млади лица, очевидно, още несъзрели за образите, които ще изграждат. Да не говорим за отговорните политически и обществени постове, които се поверяват на младежи, нямащи не само професионален, но и житейски опит.
Обществото сякаш абдикира от отговорността за самото себе си. Губи сетива за дълбочината и маловажното се превръща в ценност.Липсата на свързаностобрича на нестабилност, страх, вътрешна агресия.

А дълбоката и интимна връзка с потока, който се нарича живот, се взима от ръцете на нашите родители. И от никъде другаде. Те са контактната точка с ГОЛЯМОТО, което съдържа ВСИЧКО. От качеството на този контакт зависят: животът ни, нашето здраве, щастие, реализация. И тук е мястото за въпроса:

Как Вие предавате живота на Вашите деца?

Сега имате фокус върху важността на тази връзка и си заслужава да я изследвате. Там винаги има върху какво да се поработи. Системните констелации са единственият леснодостъпен метод, който изследва реално, и открива конфликтните точки в Системните полета и има инструментариума да ги релаксира. Резултатите често са мигновени. Аз не преставам да се учудвам от „магията“ зад тази работа. Имам различни примери и те всички са в посока на реална положителна промяна. Съвсем съзнателно не разказвам конкретни случаи, но някои от тях, при други условия, се наричат “чудо“.
Затова ще задам следните няколко въпроса:

Какво се случва с нашите родители, баби и дядовци?
В кой ъгъл от живота ги е навряло нашето общество?
Как се грижим за тях?
Как ги ПОЧИТАМЕ?


Как се свързваме с тяхната житейска мъдрост. А свързваме ли се изобщо?
Какво се случи с думичката УВАЖЕНИЕ от нашия език? Някой среща ли го на улицата, в училище, на масата, сред съседите?

От отговорите на тези въпроси зависи личната ни и съдбата на обществото ни като цяло. А то боледува в душата си и неговите деца му го показват. Мерките, които се взимат за ограничаване на агресията между децата, не могат да доведат до желан резултат, ако не отчитат горната информация. Но, за съжаление, кой гледа сериозно към нея?
Накрая искам да обобщя:

Има неумолими закони, нарушаването на които, води до НЕблагополучие!

Но има един метод, който може да ги открие и излекува. Той се нарича Системни констелации. Аз възприемам моите семинари не само като място за лечение. Но и като възможност да се върнем и преживеем забравени, но основни градивни позиции като Почит, Уважение, Любов, Благословия.
Тези вибрации имат и други имена – ЩАСТИЕ, УСПЕХ, ЗДРАВЕ.

Пожелавам ги на всички!
Ирена

Очаквам Вашите въпроси на:
Констелации и Боуен с Ирена Георгиева“ във Facebook.