Три комисии на ЕП изпитват Кристалина Георгиева по въпроси свързани с бюджетния контрол

EП изслушва Кристалина Георгиева, предложена за еврокомисар от България и номинирана за зам.-председател на Европейската комисия.

 

Георгиева отговаря на въпроси пред три комисии на Европейския парламент, който трябва да прецени дали тя е подходяща за поста: Комисията по бюджета, Комисията по бюджетния контрол и Комисията по правните въпроси.

 

Преди изслушване всяка от комисиите зададе по няколко въпроса, на които Георгиева отговори писмено.

 

Депутатите от ресорните парламентарни комисии задават устни въпроси и преценяват по отговорите дали кандидатът е компетентен за поста заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за бюджета и човешките ресурси.

 

Устните въпроси засягат бюджета на Евросъюза, овладяването на дефицита, борбата с финансовите измами, както и социални аспекти на финансовата политика.

 

Първите теми засягат съдбата на неразплатените средства от сегашния бюджет и как ще се използват собствените ресурси на ЕС за 2015г., трябва ли да се мисли за някаква форма на данък на ЕС, какво ще се направи за бюджетния контрол и финансовата стабилност на Европа.

 

По отношение на бюджетната политика Кристалина Георгиева защити тезата за междинен бюджет, който да отразява ситуацията в период от 3.5 години, или половината от 7-годишния бюджет.

 

Що се отнася до това как се изразходват средствата трябва да се премине от разговори за пари към разговор за резултати, смята българският еврокомисар.

 

„Ще бъдем в по-добра позиция в преговорите за бюджет на ЕС, ако можем да докажем, че изразходваме парите мъдро и постигаме големи резултати."

 

„Злоупотребите с фондове на ЕС са не само кражба от данъкоплатците, но и удар по целия европейски проект. Затова бих искала да работя за създаване на Европейски прокурор, за да се сложи край на кражбата на публични средства”, каза Кристалина Георгиева.

 

В социалната сфера Георгиева смята, че голяма част от бюджета на съюза трябва да се насочи към социални програми за създаване на работни места, за подобряване на конкурентноспособността, да се създаде благоприятна среда за реализация на младите хора, което да реши проблема с младежката безработица и емиграцията.