С нови социални програми ще борят безработицата

Министерството на труда и социалната политика са редактирали броя и вида на програмите за тази година, финансирани с бюджетни средства по Националния план за действие по заетостта. Целта на това е оптимизиция на средствата и насочването им към по-ефективни програми, осигуряващи заетост на безработни.

 

Това стана ясно по време на презентация на тазгодишната национална програма от директора на Дирекция „Политики на пазара на труда“ Елка Димитрова.

 

От презентацията стана ясно, че приключват някои от програмите, доказали слаба ефективност, като програма „Сигурност“ и „От социални помощи към осигуряване на заетост“, и стартират нови – програма за заетост на продължително безработни с оглед на нарасналия им брой и програма „Клио“, по която общините ще кандидатстват с проекти за реновиране на културни забележителности.

 

Елка Димитрова посочи, че през тази година средствата за регионална заетост са близо два пъти повече от миналата година – 8,2 милиона лева само за регионални програми, докато миналата година са били 5,4 милиона лева. Така дадохме възможност да се отговори на местните приоритети, допълни тя.

 

Има три програми с частно партньорство, няколко с обучение и заетост, останалите са главно за заетост, допълни експертът. Критерият за отпускане на повече бройки е равнището на безработица в съответния регион, но зависи и от активността на самите общини. Към момента Софийска, Пловдивска и Благоевградска области са с най-голям брой подадени заявления.

 

През тази година има промени и в програмата за асистенти на хора с увреждания, която е в размер на 8,8 милиона лева, като лицата са на петчасова заетост и с по-високо възнаграждение заради увеличената минимална работна заплата. Въведен е подоходен критерий на човек от семейството – той не трябва да надвишава 325 лева. Този критерий няма да се прилага при децата с увреждания, уточни Димитрова. Идеята по думите й е средствата да се насочат към най-нуждаещите се.

 

Други програми за заетост, които са оценени като даващи добри резултати и продължават да функционират и тази година, са програма „Мелпомена“ и „Красива България“.

 

По „Мелпомена“ ще бъдат заети 200 души, или с 50 души повече от миналата година, в 38 театъра в страната, включително и хора с висше образование.

 

От тази година започва и напълно нова програма за продължително безработни, защото те са приоритетна група за държавата. Тези хора все по-трудно се конкурират с търсещите работа, които имат по-кратък престой извън пазара на труда, каза Димитрова. Тя призна, че работодателите доста се колебаят дали да наемат продължително безработни и затова има голяма нужда от тази социална програма.

 

Програмата включва специални услуги за консултиране и психологическо подпомагане, възможност за обучения, както и обучения за търсене на работа. Ще бъдат обхванати общо 850 души, като 60 на сто от тях ще бъдат в частния сектор. Досега безработните работеха в публичния сектор, но това не позволява да останат на постоянна работа и затова се търси съдействието на частния сектор, поясни Димитрова.

 

Дава се и право работодателите да заявят дали имат нужда от обучения, като заявяват дори и обучаваща организация, и след това си избират кого да наемат от обучените. Субсидията е от 6 до 12 месеца с минимална заплата или 450 лева, ако лицето е с висше образование.

 

За първи път ще се реализира програма „Клио“ съвместно с Министерството на културата – общините ще могат да кандидатстват с проекти за осигуряване на заетост и обучения на хора, които да работят по туристически, исторически или културни обекти.

 

Повишени са единичните възнаграждения на лицата, участващи по програмите. По 450 лева ще получават хората с висше образование, по 500 лева – психолозите и мениджърите, по 480 лева – ромските медиатори, по 430 лева – младежите по „Старт на кариерата“.