Гергана Янакиева - брой 18


В „Дънди Прешъс Металс“
работят едни от най-квалифицираните минни специалисти в света

В сърцето на всяка работа са хората, убеден е директорът „Човешки ресурси и администрация” на компанията

Интервю на Даниела Илиева
Снимки: личен архив

Гергана Янакиева е директор „Човешки ресурси и администрация” в дружествата на „Дънди Прешъс Металс” в България. През 2012 г. започва като мениджър по Човешки ресурси в „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД, а впоследствие добавя към CV-то си и отговорности за дейността на „Дънди Прешъс Металс Челопеч”. Завършила е Бизнес администрация и Организационно развитие в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава богат опит в областта на управлението на човешкия капитал в консултантски компании и в производството.

Г-жо Янакиева, какво Ви привлече и Ви задържа вече толкова години в сферата на човешките ресурси?
Сферата на човешките ресурси ми е интересна още от университета. Избрах магистратура, която беше фокусирана върху управлението им. Имах късмет, че програмата, по която учех, беше структурирана около практиката –срещахме се с хора от бизнеса, работещи в сферата на човешките ресурси.
Първият ми реален досег до професията беше чрез организиране и провеждане на дългосрочни квалификационни обучения в консултантска фирма. След катовече имах доста опит като консултант, започна да ми става все по-любопитно какво е да работиш вътре в една компания.Отдаде ми се възможност да разбера, когатоприех работа като външен консултант, но позициониран в екипа на отдел Човешки ресурси в голяма телекомуникационна компания. Там получих ценен опит за работа с различни екипи в рамките на една организация, от позицията на вътрешен специалист по ЧР.
След това се появи и възможността да кандидатствам за работа в „Дънди Прешъс Металс“. За мен това беше много сериозен преход, тъй като това не само е голяма и международна компания, но епроизводствена компания от тежката индустрия. Макар тогава да ми изглеждаше малко притеснително, сега, ако трябва да търся нови предизвикателства, отново бих избрала производствена компания. Нашата компания е многофункционално устроена и осъществява дейността си чрез управление на производствени, технологични, финансови, търговски и човешки ресурси, за да постига планиран резултат в съответното количество, качество и време. Огромна машина, от която и ние сме част. Това, което правят колегите в производство и поддръжка за мен е впечатляващо. Производствената компания дава възможност да наблюдаваш как много разнородни дейности, които трябва да се случат чрез хармоничност и постоянство в процеса, се планират и изпълняват така, че да се получи качествен краен продукт. Много е интересна самата работа не само като производствен процес, но и като цялост, в сърцето на която са хората.

Кои са предпоставките за успешна кариера в областта на управлението на човешкия капитал в наши дни?
Макар и да звучи като клише, на първо място бих поставила обичта към това, което правиш. Но това важи за всяка професия. Винаги ми е харесвало да се занимавам с човешки ресурси. Умението да убедиш бизнеса в ползата, която спомагателна функция като нашата носи, а след това реално да го подпомогнеш по начин, чрез който добавената стойност става осезаема, е предпоставка да бъдем успешни в работата си.

Какво е усещането да сте част от мениджмънта на огромна компания като „Дънди Прешъс Металс”?
„Дънди Прешъс Металс“ е международна минна компания, чиято дейност обхваща придобиване на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали. В България функционира чрез „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД – дружество за добив и преработка на медно-златно-пиритни руди, концесионер на находище „Челопеч“ и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД – дружество за търсене и проучване на полезни изкопаеми, което в момента разработва първия за последните 40 години открит рудник за добив на златоносни руди „Ада тепе“ в Крумовград. На фона на световните минни компании „Дънди Прешъс Металс“ е средна по размер, но в рамките на България това е една от големите фирми в минния бранш. Броят на заетите в двете ни дружества е около 1100 човека.
Да си част от ръководството на компания като нашата за мен, на първо място, означава отговорност. От голямо значение също е и ангажираността ни – тя да е видима за хората, и то не само от страна на висшето ръководство, но и от ръководителите наотдели, на по-малките звена. Хубавото в „Дънди Прешъс Металс“ е, че преките ръководители, главните инженери и мениджъри, приемат процесите, свързани с работата ни като свои, т.е. имат отговорност и чувство за собственост, което много помага. Ние се явяваме в ролята на вътрешен консултант – ръководителите знаят какво искат, а ние ги консултираме как да го постигнат.

Отговаряте за няколко хиляди души, работещи в двете предприятия в Челопеч и Крумовград. Споделете повече за политиката на компанията, касаеща изграждането на лоялност и корпоративен дух сред служителите.
Минната индустрия в страната е може би сред малкото, които формират общност. Това е много важна предпоставка за изграждане на духа на една организация като нашата. Това е първото стъпало, на което стъпваме, за да създадем идентичността си. Следват нашите ценности – всички дружества на „Дънди Прешъс Металс“ са приели за основополагащи зачитането на достойнството на личността и уважение, здравето и безопасността, грижата за околната среда, постоянното усъвършенстване, значението на инвестициите в обществото. Може да е малко изненадващо, но ръководенето на модерно дружество в минния бранш има общи допирни точки както със социалните, така и с инженерните науки, т.е. тук е пресечната точка между това да работиш добре и да се чувстваш добре, там където работиш. В това пък ние виждаме възможността да се гради лоялност и да се стимулира корпоративният дух. Фокусираме усилията си в области като Организационна ефективност и индивидуална отговорност, Съвършенство на основните бизнес процеси, Корпоративна отговорност, Креативност и иновации. Моделът за организационна ефективност, който следваме, цели създаване на организация и работна среда, в която всеки служител с желание дава най-доброто от себе си за постигане на поставените цели.
Преди няколко години проведохме първото си проучване за ангажираност на служителите и стана ясно, че хората ни имат нужда от информация, за да са съпричастни. В рамките на две години предприехме стъпки и днес служителите на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ имат достъп до информация, която е важна за компанията и за развитието ни. Степента на ангажираност се повишава, когато привличаш хората да участват и да споделят предизвикателствата и успехите на компанията. Опитваме се да правим именно това – търсим и вземаме предвид мнението на служителите си.

DSC 0098„Дънди Прешъс Металс” е изключително социално ангажирана към своите служители. В какво по-конкретно се изразява грижата към хората?
Осигуряване на здравето и безопасността на хората – както на работното им място, така и в общността, където живеят, и свеждането до минимум на екологичните въздействия и подобряване на средата на живот са сред основните примери за грижа. Нашата дейност и качеството на това, което произвеждаме, е в ръцете на служителите ни, така че ние като работодател се стремим да допринесем в най-голяма степен хората ни да се чувстват добре.
В дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България имаме представителство на двете миньорски синдикални федерации към КТ Подкрепа и КНСБ. Синдикалните секции на местно ниво в Челопеч са активни и заедно с тях успяваме да предоставим благоприятни условия на служителите си по отношение на средства за храна, заплащането на нощен труд и дежурства, възможността да получават допълнително средства за Коледа, Великден и за почивка, допълнителни здравни застраховки. Освен това предоставяме възможност на служителите ни да спортуват, като участваме в различни спортни събития, като ежегодната спартакиадата на миньорите, която КНСБ организира.
Сътрудничим си добре с община Челопеч, която предлага за нашите служители ползването на зали и спортни игрища на територията на общината. Организират се спортни срещи между отбори по футбол на Челопеч и Крумовград, велопоходи, спонсорират се служители с изявени спортни таланти. В дружеството реализираме кампанията под надслов „Защото ме е грижа да съм здрав“, чрез различни инициативи и мероприятия целим да провокираме служителите към по-здравословен начин на живот, за да бъдат здрави, доволни, ангажирани и щастливи. Проектът обхваща три области – здравословно хранене, физическа активност, психическо и емоционално здраве.
Миналата година за празника на миньора, който честваме като професионален, нашият колега Радослав Цанев, заедно с гайдарски ансамбъл „Петко войвода“, от който е част, поздрави със специален спектакъл всички работещи в предприятието. 18 гайдари свириха на 600 м под земята за работещите в предприятието – беше много вълнуващо.
Организираме инициативи, в които децата на нашите служители могат да се запознаят с работното място на родителите си и да прекарат няколко часа заедно на работа, отбелязваме Деня на детето с игри и забавления на открито. Подобни поводи, в които семействата на колегите ни могат да се запознаят с производството, са дните на отворени врати.

Какви са възможностите за развитие, които компанията предоставя на своите служители – обучение, допълнителна квалификация, израстване?
„Дънди Прешъс Металс“ предоставя на служителите си различни възможности за обучение, с цел повишаване на знанията и професионалния опит. Благодарение на инвестираните значителни средства са реализирани редица нововъведения – вкл. проект за изземане на граничен целик, който спечели международен конкурс за технологии. Имаме и редица задължителни обучения, през които преминават нашите колеги.
По отношение на кариерното развитиеимаме разработен процес, който трябва да се планира много стриктно. За всяка позиция има матрица за знанията и уменията, изброено е всичко, което търсим от човека да умее. Прави се анализ на пропуските, за да сме сигурни, че в компанията работят подготвени служители. Процесът по Планиране на приемствеността ни дава възможност да определим ключовите си позиции и тяхната критичност, както и да подготвим идентифицираните бъдещи заместници. В компанията има редица примери за израстване в йерархията.
Работим в тясно сътрудничество с университетите в страната, като едно от основните ни партньорства е с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в София и с филиала му в Кърджали.
Също така работим съвместно с университета в Лиеж и не само приемаме магистри и докторанти, които разработват проекти за Челопеч, но и едновременно с това предоставяме възможност наши специалисти да почерпят опит в различна академична среда и професионална общност.
Програмата за организационна ефективност и индивидуална отговорност е най-добре онагледена от работния семинар „Да работим заедно", който организираме за всички нива ръководители в компанията и вече постига промяна в ключови модели на поведение на работното място – възлагането на задачи, овластяване, преглед на критично важни въпроси, културата на работното място.

„Дънди Прешъс Металс” е известна със своето отговорно отношение към здравето и безопасността на работното място. Разкажете за 4-те ключови понятия, от които се ръководи компанията.
Съвременната минна индустрия има много по-задълбочено разбиране за здравето и безопасността. В момента при нас се говори за култура по безопасност и това понятие обединява осигуряването на политики, правила и процедури, и стига до активното участие на служителите в практики за безопасност. В Челопеч са въведени, а в Крумовград са в процес на въвеждане, златни правила за безопасност. Това са седемправила, разработени въз основа на обстоен анализ на рисковете в бранша в света – нулева толерантност към алкохол, разединяване и обозначаване и др.
Редовно се провеждат обучителни и опреснителни програми за златните правила, упражнения за управление на кризи, оказване на първа помощ, работа с източници на радиация, пожарна безопасност, поставяне на блокиращи устройства и предупредителни обозначения, обучение за разследване на инциденти и др. Насърчаваме колегите да информират за потенциални опасности и рискове. В резултат от прилагането на тези мерки наблюдаваме промяна в поведението на хората и повишаване нивото на осъзнатост по отношение на безопасността.
Освен чрез правила и процедури, грижата за безопасността преминава през работното облекло и средствата за индивидуална и колективна защита. Продължаваме с техниката и технологиите, с които работим в производството и обслужващите звена. Машините, които се ползват в рудника са най-ново поколение, изключително автоматизирани, с висока степен на безопасност и облекчение за оператора – като се започне от затворената кабина с климатизация и се стигне до ергономичната седалка.
Грижим се и за здравето на хората от местните общности, чрез мерки, които въвеждаме по отношение на производството – ограничихме депонираните на повърхността отпадъци, намалихме ползването на свежа вода, залесихме и рекултивирахме над 100 дка площи; въвели сме редовно измиване на уличната мрежа, по която се движат наши машини, създаваме буферни зони и тестваме нови начини за рекултивация. Успешните минни компании намират начин да работят и демонстрират отговорност към хората и околната среда. От опит научихме, че има връзка между развитието на бизнеса и демонстрираната социална и екологична отговорност. Тези аспекти не могат да се управляват отделно.

Кои са Вашите любими мотивационни практики? Вие лично как стимулирате своя екип?
Трудно мога да говоря за любима мотивационна практика. По-скоро ще кажа, че човек в нашата функция трябва да е емпат и да усеща какво е подходящо в конкретна ситуация. Нашата работа не трябва да залага на модели. Важно е да се запази доверието в нас.

DSC 0097В края на миналата година стартирахте набирането на нови служители по повод дейността на компанията в участъка „Ада тепе”. Какви са условията, които им предлагате и успяхте ли да запълните квотата?
Грижата за служителите ни в Челопеч изцяло важи и за Крумовград. Не правим различна преценка в зависимост от мястото, където работим – държим един стандарт в рамките на компанията и това е наша отличителна черта.
В Крумовград около 230 човека ще имат възможност да работят в новоизграждащия се рудник „Ада тепе“. „Дънди Прешъс Металс“ продължава да развива екипа си в съответствие със своите политики и ценности. В тази връзка това, което предлагаме в Челопеч, ще предлагаме и в Крумовград – както по отношение на заплащането, така и за системата за оценка и изплащане на бонуси, колективния трудов договор и във всички останали аспекти.
Във връзка със стартирането на проекта в Крумовград, дружеството е избрало да използва подхода на „споделените услуги“. Така част от настоящите служители в спомагателните функции на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ще работят и за „Дънди Прешъс Металс Крумовград“, като ще изпълняват същите или сходни дейности. По този начин ще направим организацията на работа по-ефективна икономически и организационно.
Подборите за оперативната дейност следват детайлно изготвен план и график, съобразен с пусковите дейности. До края на годината трябва да сме наели и обучили всички бъдещи служители в направленията производство и поддръжка. Партнираме си успешно с колегите, които ще ръководят тези направления в Крумовград, за да осигурим наемане и подготовка на бъдещите си кадри. Поели сме ангажимент към общината, че назначените в оперативната ни дейност ще бъдат 90% представители на местното население.

В условия на глад на кадри във всички икономически сектори, какъв е процентът на текучеството в „Дънди Прешъс Металс”?
Доброволно напускат изключително малко хора. Като процент те са около 1,5%.

Освен добра квалификация, кои са нещата, които очаквате да намерите в новите кандидати?
Дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България са място за хората, които търсят професионални предизвикателства, мислят в дългосрочен план, могат да се отдават на работата си и се стремят към усъвършенстване в избраната от тях област. При нас могат да намерят реализация специалисти с различна академична подготовка – геология, минно дело, химия, инженерни дейности, екология, икономика, финанси, човешки ресурси, информационни технологии и др.
Работата в Челопеч и Крумовград предоставя ценни възможности за взаимодействие с екип от професионалисти, прилагане на знания и усвояване на специфични практически умения. Това е добър избор за начало на кариера или за усъвършенстване.

В този ред на мисли, какви са потребностите на търсещите работа, според Вашите наблюдения?
Трудно е да генерализирам какви са потребностите на търсещите работа. Наистина важно за хората, с които се срещаме за интервюта, е да имат сигурност в своя работодател. Радвам се, че ни разпознават като такъв. Потребностите са различни в различните райони в България, но това, което ние правим, независимо къде работим, е да даваме възможност на хора, които имат някакво техническо образование или опит да го осъвременят или да изградят нови умения. В Крумовград, например, разработихме съвместно с гимназията по транспорт програма по „Основи на механоподдръжката“. Нашият подход е да дадем възможност на хората да придобият умения в областта или да ги повишат, ако притежават сходен опит. В индустриален район като Челопеч имаме дългогодишен опит в организирането на практиканска програма в две области, които считаме за важни – механоподдръжка и електро и КИПиА. Подкрепяме Индустриален Клъстер Средногорие и участваме на срещите по отношение на промяна на план-графиците за прием, съвместно с големите предприятия в района работим с Минно-геоложки университет, заедно с „Аурубис България“ АД сме официален партньор на дуално обучение с Аграрно техническата професионална гимназия в гр. Златица.

Продължавате ли летните си стажантски програми в двете дружества? С какво те са толкова атрактивни за студентите от различни специалности?
В Челопеч и Крумовград вече имаме традиции и сме развили стажантската си програма. Този тип програми са двупосочно полезни – за студентите, които трупат реален опит в практическа работна среда, и за ръководителите – така се внасят свежест и нови идеи. Съзнателно подготвяме кадри и имаме немалко примери на хора, които са започнали при нас като стажанти и вече са на ръководни позиции. Специално за Крумовград, още от 2012 г., използваме съвсем целенасочено програмата, за да подберем бъдещи служители сред успешните стажанти. Към днешна дата, тези бивши стажанти вече са преминали дългогодишна подготовка в Челопеч и са готови да заемат старши позиции в новото ни производство.

„Дънди Прешъс Металс” печели редица отличия, сред които за своята социална ангажираност и развитие на човешкия ресурс. Разкажете ни за тях...
„Дънди Прешъс Металс“ разглежда устойчивото развитие в контекста на предоставяне на условия, умения и опит на местните общности за самостоятелна икономическа активност и просперитет. Дружеството осъществява ежегодна дарителска програма за общините Челопеч, Чавдар, Златица и Крумовград – „Подкрепа развитието на местните общности“. Чрез дългосрочната си дарителска програма компанията цели, с осигуряване на финансови средства, да подпомогне благоустрояването на инфраструктурни обекти и да подкрепи проекти с обществено значение в тези общини. Разработени са и се изпълняват социални програми, които насърчават придобиването на опит и умения от представители на уязвими групи от общините Челопеч и Чавдар. За осигуряване на квалификация и заетост на дълготрайно безработни жители в Челопеч и Чавдар ежегодно се инвестират значителни средства.
Съвместно с община Крумовград ще осигурим възможности за подпомагане на развитието на малките и средни предприятия с крайна цел създаване на заетост и дълготрайни икономически ползи за хората от общината.
Един от най-успешните проекти в социалната политика на компанията е Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ е собственик на учебното заведение, създадено през 1995 г. в резултат на съвместна инициатива на ръководството на рудник „Челопеч“ и община Челопеч. Дружеството осигурява цялостното финансиране за съществуването на училището. В класациите гимназията се нарежда сред първите три училища по успех в София област и сред 50-е най-добри в страната.
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД подкрепя развитието на образованието и чрез партньорство с НПО като „Заедно в час“, Junior Achievement и др.

DSC 0099Какви са механизмите на компанията за адекватно отчитане дейността на всеки един служител и неговото правилно стимулиране? Имате ли специално разработена програма за тази цел?
През 2016 г. започнахме да прилагаме по-систематичен подход към измерване и проследяване на постигнатите от Компанията резултати, в това число – и устойчивостта. Рамката, която избрахме за тази цел, се нарича Система за балансирана оценка. Накратко тя представлява система за стратегическо планиране и управление, чиято употреба е широкоразпространена сред бизнеса и индустрията, държавните власти и неправителствени организации в цял свят. Тя помага за синхронизиране дейността с визията и стратегията на организацията, подобрява комуникацията вътре в организацията, вкл. с външни клиенти; осигурява възможност за проследяване на резултатите спрямо заложените стратегически цели.
За ръководните нива имаме процес по оценка на представянето. Той е ежегоден и е обвързан с годишен бонус. Поставят се годишни задачи, чието изпълнение се оценява в началото на следващата година. Крайната оценка на всеки, който получава годишен бонус, е сечение от индивидуалното представяне и представянето на компанията. За всички останали служители бонусът е на база производствени резултати и се изплаща на тримесечие.

По какъв начин постоянните инвестиции в обществото и непрекъснатото усъвършенстване се отразяват на имиджа на „Дънди Прешъс Металс” и служителите в предприятията?
В дейността си дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България се стремят към прозрачност и отговорност по отношение на всички заинтересовани страни. Нашите служители, в голямата си част, са жители на селищата, в близост, до които работим. Повод за гордост са не само постиженията в чисто професионален план, множеството награди, които имаме както в страната, така и от международни организации,но и условията на живот – инвестициите в образование, в култура, в стимулиране развитието на спорта. Гордост е чувството, което колегите споделят, като чуят, че компанията е спомогнала за развитието на важен местен проект или е подпомогнала златните момичета в пътя им към спортното съвършенство.
Дружеството има два информационни центъра в Челопеч и един в Крумовград. Отворени сме към мнението на нашите заинтересовани страни и се радваме, че благодарение на този диалог успяваме да постигаме по-добри резултати.

Какви са бъдещите планове на компанията като цяло и разбира се, в посока развитие на своя най-ценен ресурс – човешкия?
Нашата цел е да усъвършенстваме себе си. Вярвам, че в „Дънди Прешъс Металс“ работят едни от най-добре квалифицираните минни специалисти в света. Продължаваме да развиваме капацитета на този висококвалифициран екип в специфични области на минното дело, прилагането на дигитални технологии в работата и вземане на решения на база на анализи на данни.
Идеята ни е, че с този капацитет ние ще имаме възможност да ползваме качествата, които сме разработили, в услуга на трети компании. Имаме звено за иновативни решения и гледаме към разработване на иновации. В план е развитието на специализиран смарт център.

Какво бихте посъветвали онези, които планират да се развиват професионално в областта на човешките ресурси?
Да разберат дали това им носи удовлетворение и ако отговорът е да, да вложат сили и енергия да се развиват в тази област.

Вашето пожелание към читателите на сп. Business Lady?
На читателите и екипа на сп. Business Lady най-вече пожелавам здраве.