Еднократна добавка към априлските пенсии

Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на Постановление за изплащане на еднократна добавка към априлските пенсии

 

На заседание от 11 март Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства в размер на 57 700 000 лв. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месец април. Средствата ще бъдат за сметка от икономии на разходите и трансферите по централния бюджет на Република България за 2014 г.
Постановлението предвижда изплащане на еднократна допълнителна сума с диференциран размер към пенсиите за м. април 2014 г. на всички пенсионери. Предлага се 40 лв. да получат пенсионерите, чиято пенсия е в размер до 150 лв. включително. Допълнителна сума от 30 лв. ще получат пенсионерите с размер на пенсията от 150.01 лв. до 251 лв. включително. За всички пенсионери с пенсия над 251 лв. размерът на добавката е 20 лв.