20 000 нови работни места ще бъдат открити през тази година

Министърът на финансите Петър Чобанов, на пресконференция във Велико Търново, където бяха представени новите продукти на Българската банка за развитие (ББР) пред фирмите от региона, съобщи, че Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ ще бъде продължена и през следващите година, като за 2015 г. е отделен отново ресурс от 300 млн. лв. за общински проекти. Чобанов смята, че чрез изпълнението на проектите през тази година ще бъдат открити над 20 000 нови работни места, които ще бъдат разпределени в цялата страна. Което ще доведе до евентуално намаляване на регионалните различи,я с цел подобряване на качеството на живот на гражданите.

 

„Малко по-малко от една година след започването на работата на правителството се наблюдава известно успокоение на бизнессредата, което идва от по-различно отношение на приходната администрация към компаниите.“ - заяви Министърът и уточни, че в момента се работи по намаляването на 138 административни режима, а от средата на 2013 г. е започнало и ритмичното възстановяване на ДДС, което да доведе до повече оборотни средства и възможности за развитие на бизнеса.

 

Сред приоритетите на правителството са инвестициите, по-доброто образование и по-добрата социална политика, които да доведат до растеж на икономиката. Чобанов заяви, че се наблюдава увеличаване на вътрешните инвестиции на бизнеса, което се подпомага и от намалението на административната тежест и създаването на равнопоставеност на фирмите. Министър Чобанов допълни, че ако бизнесът създава по-голяма сигурност за хората и работни места, се очаква да нарасне и потреблението, за което важно значение ще изиграе и социалната политика, която се фокусира върху най-уязвимите групи. Прогнозата от 2,1% ръст на БВП, която някои обявяват за нереалистична, зависи както от правителството, така и от бизнеса. „Това не е огромно число, тъй като бяхме свикнали през последните години на ръст от 1% от БВП“, коментира още Чобанов.

 

По отношение на изравняването на пенсионната възраст на мъжете и жените, Чобанов уточни, че хоризонтът за изпълнението на тази мярка остава след 2021 година. Припомни, че това е препоръка на Европейската комисия, която е валидна за всички страни в Европейския съюз, а не само за България. Кога ще бъде изравнена възрастта ще бъде решено след една широка обществена дискусия, в която ще бъдат включени бизнесът, синдикатите и гражданите.