Зинаида Златанова на среща-дискусия със студенти

„Обсъжда се идеята практико-теоретичен изпит, който завършилите право полагат след юридическия стаж в Министерството на правосъдието да се оценява по шестобалната система, а не както е сега по зачитане“ – това беше една от предложените стратегии на вицепремиерът за подобряване на качеството на образование. Срещата се състоя в сградата на УНСС в София, но сред присъстващите имаше представители и на други големи висши учебни заведения - Софийския университет „Св.Климент Охридски“, Нов български университет и Варненския свободен университет.
Правосъдният министър припомни, че според анализ на неправителствена организация у нас 11 475 студента са изучавали право през 2013 година, което нарежда специалността на трето място, по масовост професионално направление, във висшето образование. Според същото проучване студентите по право от УНСС и Софийския университет са с най-висок осигурителен доход при последвалата професионална реализация. Министърът цитира изказване на проф. Огнян Герджиков, който наскоро е поставил въпроса и за единни държавни критерии при дипломирането на студентите по право.
Зинаида Златанова подчерта, че реформата в наказателното правосъдие не се отнася единствено до необходимостта от приемането на нов Наказателен кодекс, но и до недопускане на бягства от отговорност като по казусите с делото „Соло“, т.нар. „Братя Галеви“ и други. Възможно решение на проблема, министърът вижда в мерки като въвеждането на електронния мониторинг – т.нар. „електронни гривни“. „В момента има пилотен проект, който се финансира по Норвежката програма“, припомни Зинаида Златанова.
Студент от УНСС постави въпроса за разделението на Висшия съдебен съвет на две квоти – прокурорска и съдийска, като изрази опасения, че това може да доведе до капсулиране на гилдиите. От своя страна вицепремиерът Зинаида Златанова подчерта, че това е въпрос, който се дискутира в гилдията, но от срещите й с редови магистрати в цялата страна, той със сигурност не е водещ. „Подобряването на материалната база и условията на труд на съдии и прокурори е далеч по-важен въпрос за самите магистрати в Пловдив, Варна, Видин“, коментира впечатленията си от срещите си министърът.
Зинаида Златанова отговори и на въпрос за допълнителните пари от бюджета, които Висшия съдебен съвет е поискал за увеличение на заплатите на работещите в съдебната система. „Като процент от брутния вътрешен продукт, българският данъкоплатец отделя най–висок процент от всички страни-членки в целия Европейски съюз. „Това означава, че ние като общество сме отделили максимума, който можем за съдебна система“, каза Златанова и припомни, че е призовала членовете на ВСС за разбиране, особено, когато се отнася за разходите, които са за заплати.