„Сигурността не е проблем, тя е решение“ - анализи на Иван Цанов, доктор по икономика

Опустошителните природни бедствия, сполетели България напоследък, разпалиха силни страсти и предизвикаха остри дискусии. Преобладаващо е мнението, че държавата, правителството и местните власти отново са се провалили и почти нищо адекватно и смислено не са успели да сторят. За пореден път се прояви прословутото българско черногледство, описано от най-добрите ни народопсихолози Антон Страшимиров, Иван Хаджийски, Марко Семов и Минчо Драганов.

 

Смятаме, че въпросните оценки не отговарят на истината и не представляват обективна картина на случилото се. Друго е много тревожно - щетите от нематериален характер, които причиняват не по-малки загуби от физическите поражения. Иде реч за накърнената репутация на България и за вреди, нанесени върху самочувствието на българите.

 

За какво пледираме?

 

Към рисковете може да се подхожда по три начина: 1. Реактивно; 2. Превантивно; 3. Проактивно.

 

Реактивно действие

 

В първия случай се действа едва след като дадено събитие се е проявило, т.е. върви се след събитията. Реактивното действие е отколешна, масова и типична практика.

 

Пример - действията на властите в САЩ по време на опустошителния ураган Катрин, който връхлетя Мексиканския залив на 29 август 2005 г. Икономическите загуби се оценяват приблизително на $125 млрд. Природната стихия отне живота на поне 1500 човека. Най-тежко е засегнат Ню Орлианс, който потъва в отчаяние.

 

Макар федералното правителство, щатските и местните власти да са знаели, че предстои гигантски катаклизъм, те не са предприели адекватни мерки. Припомнят, че още през 2001 г. в. "Хюстън кроникъл" писал за възможността да се разрази такова гигантско природно бедствие.

 

Но ураганът "Катрин" най-силно повлия върху репутацията на САЩ

 

Става ясно, че дори богата и просперираща Америка няма напълно адекватно поведение пред природните предизвикателства, което признава и президентът Джордж Буш.

 

И действията на българските власти нерядко са реактивни!

 

Финансовата криза, която възникна в САЩ впоследствие се превърна в глобална икономическа криза, от която светът не може да излезе и до днес. Навремето представители на българското правителство бодро заявяваха, че българите няма защо да се притесняват, защото глобалната икономическа криза щяла да ни подмине. Това звучеше абсурдно на фона на силно отворената към външните пазари родна икономика.

 

Вълната от имигранти, която заля България вследствие на гражданската война в Сирия. Не е нужно да си експерт по кризи, за да схванеш, че голяма част от потока бежанци ще се насочи към България.

 

Превантивно действие - това са действията, които предприемаме, за да предотвратим щети и загуби, но тези действия са пасивни. Примерно поставят се решетки на балкон на жилищен блок, за да не се допусне проникването на крадци. Превенцията също така е масово наблюдавана.

 

Проактивно действие - то е радикално различно. С него човек предизвиква промяна, не само реагира и се отбранява. Проактивният човек е коренно различен от реактивния - той създава или контролира ситуацията още преди да се е наложило да реагира.

 

Реактивното, превантивното и проактивното действие обаче не са достатъчни. Реалният живот в постмодерната епоха налага друг тип действия - изпреварващи. Тъй като светът, държавите и обществата са вече постоянно и като че ли необратимо несигурни заради глобализацията, информатизираната и постоянно конфликтна сред, конкуренцията, тъкмо изпреварващите действия са този надежден инструмент, който може да елиминира заплахите и рисковете. За да предотвратяваме бедствия, подобно на това във варненския кв.Аспарухово, е необходимо използването на научна концепция. Тя трябва да синтезира в себе си няколко ключови момента: улавяне и отчитане на тенденции в средата; възможно най-ранно оповестяване за възможни рискове; предприемане на изпреварващи действия за недопускане появата и развитието на рисковете. С прилагането й би могло да се стигне до чувствително намаляване на щетите и неблагоприятните последствия.

 

Всъщност такава концепция съществува и се нарича Активна корпоративна сигурност (АКС). Макар и с фокус върху стопанската дейност, концепцията АКС се основава на универсални принципи и постановки и би могла да бъде приложена и във всяка друга обществена сфера.

 

Първопричина за създаването на концепцията е научна дискусия, провела се през 2005 г. на конференция в Сингапур на ASIS (водеща организация на професионалистите в сектор сигурност, обединяваща 40 хил. от цял свят - б.а.). Тогава представители на Австрия, България и Израел са солидарни във възгледа, че трябва да се търсят, идентифицират и неутрализират още в зародиш факти и обстоятелства, които пораждат тенденции и заплахи за сигурността.

 

Концепцията АКС не е трудна за разбиране. Основополагащите й начала са три: 1. изпреварваща активност; 2. участват всички; 3. сигурността не е проблем, а решение.

 

Изпреварващата активност е поведение за изменение на ситуацията, доколкото това е възможно и целесъобразно.

 

Всеобхватността се определя от изискванията на модерната организационна култура, която предполага при активната корпоративна сигурност да участва персонално всеки - от обикновените служители до ръководителите.

 

Характерно за новата ситуация е, че сигурността вече престава да е проблем, а е самото решение. През второто десетилетие на ХХI век сигурността се превръща в интегриращ и решаващ фактор, от който зависят развитието и просперитетът на индивидите, групите от хора, регионите, обществата и света като цяло. С асиметричния риск на тероризма например трябва да се бори държавата, но той може да бъде елиминиран само чрез изпреварващата активност на хората.

Друг пример. Ако предположим, че някъде в България съществува пътен участък с опасен завой, където за последните две години са се случили 15 произшествия с един убит, шестима ранени и 23 потрошени автомобила. Реактивно действие е изпращане на спешна медицинска помощ. Превантивно действие е, ако опасният пътен участък бъде обозначен с подходящ пътен знак или поредица от пътни знаци. Проактивно действие е, ако на визираното място постоянно дежури патрул на пътна полиция, шофьорите са предупредени за опасността и са налични пътни знаци.