„Българското общество трябва да започне да се грижи за себе си“ – проф.Чавдар Николов

Кризата в бюджета всяка година е заради плоския данък. Това каза проф. Чавдар Николов, икономист и преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград във връзка с идеите за увеличаване на минималната заплата по швейцарското правило. „Тук се изисква солидна фискална система и солидни приходи. Вие виждате, че всяка година държавният бюджет е в криза в България. И това не е случайно”, допълни проф. Чавдар Николов.


„Едни хора, които откраднаха всичко решиха и да неплащат и данъци. Това е плоският данък”, изтъкна проф. Чавдар по отношение на плоския данък, на който той е един от най-големите противници.


По думите му трябва да променим много неща в страната си отивайки към швейцарското правило. За идеите, които социалният министър проф. Христосков е предложил за увеличаване на минималната заплата по нови правила, той ги приема, но обясни „Погледнете и вижте всичките числа ,например - работната заплата и БВП и ще видите, че има такова ярко несъответствие в тях или производителността на труда в България. Тя е горе-долу наполовина, отколкото е в Европейския съюз, а заплатите са ни 10 пъти по-ниски”, каза той.


„Доходите в България трябва да се удвоят, за да не намалее обществото”, изтъкна проф. Николай Чавдаров. „Ние трябва да се погрижим за собственото си население и да мислим не от гледна точка да уреждаме този или онзи групов интерес, а обществото да започне да се грижи за себе си”, каза още проф. Николов.