Print this page

„Плавно повишаване на разходите за отбрана ще позволи развитие на високотехнологична отбранителна индустрия в България. Отбраната е национална задача“... – Велизар Шаламанов

„Плавно повишаване на разходите за отбрана ще позволи развитие на високотехнологична отбранителна индустрия в България на фона на развитието на въоръжените сили на страните от Източна Европа, пълната им интеграция в структурата на силите на НАТО и постигане на високооперативна съвместимост са най-важните задачи на Алианса „- коментира служебният министър на отбраната Велизар Шаламанов.

 

Според стратегията за членството ни в НАТО в следващите 6 години ще бъдат похарчени близо 1,8 млрд. лева за отбрана и инвестиции за бойни самолети, бойни корабии за модернизация на българската армия.

 

В същия този период - до 2020 г, България от редица оперативни програми ще получи над 30 млрд. лева от ЕС.

 

“Няма оперативна програма, свързана с отбраната, тъй като отбраната е национален приоритет, национална задача. Така че ние, всъщност, допълваме пакета от оперативна програми с една национална програма на доста скромна сума от 1,8 млрд. лева, които считаме, че могат да бъдат допълнени със съфинансиране от програмите за инвестиции в сигурността на НАТО, от част от програмите на Европейския съюз, от двустранно сътрудничество със страни като САЩ, Германия и др., както и чрез по-ефективно използване на инициативите за интелигентна отбрана, както и споделяне на разходите в рамките на ЕС”, коментира Шаламанов.

 

Тази програма е жизнено необходима, тъй като за изтеклите 10 години са похарчени същото количество пари, но при лошо управление и недобро планиране. Гаранциите са, че сега ще има ясна национална програма, ще бъде създаден орган за управление на тази национална програма, както има органи за управление на оперативните програми, подчертава той.

 

“Предпочитам българската армия да бъде превъоръжена, тъй като последните 25 години не са правени планирани и целенасочени инвестиции. Основната бойна техника е от времето на Варшавския договор, все по-трудно се поддържа и все по-голяма степен на зависимост на държави извън НАТО и ЕС”, допълва той.

 

Шаламанов коментира още, че решението на кризата в Украйна може да бъде само политическо или дипломатическо. За да се случи това, трябва да има работещо споразумение за примирие и подкрепа от страна на Русия.

 

“НАТО прави максимално възможното, да гарантира сигурността на страните-членки и да бъде активен участник в разрешаване на кризите около границите на Алианса. Програмите за сътрудничество с Украйна са отворени и активно между НАТО и Украйна, затова се провеждат и учения, затова има и офис на НАТО в Киев, който се усилва, затова се отвориха 4 доверителни фонда. За един от тях водеща нация е Румъния, примерно по киберсигурност”, коментира военният министър.

 

Той допълва, че България се е ангажирала с принос към този фонд и към долекуване, рехабилитация и адаптация на украински военнослужещи. “Считаме, че това в момента е необходимата помощ, която България, която НАТО, може да предостави”, посочва още Шаламанов.