Фондация „За Нашите Деца“ – 25 години в подкрепа на правото на развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България

Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. Прилагайки международен опит, фондацията въвежда за първи път в страната подкрепата за родители с цел предотвратяване изоставянето на деца и приемната грижа, създава и първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето.

Една от големите цели, които фондацията си поставя, е приемането на цялостна национална стратегия за ранното детско развитие. В резултат на повишеното внимание на институциите по темата, тя бе изведена като един от социалните приоритети на българското председателство на ЕС.снимка 2Иванка Шалапатова: През 2017 г. отбелязахме 25 години, посветени на подкрепата на най-уязвимите деца в България. Натрупахме много опит, инвестирахме много енергия, спасихме много деца, и днес вече мечтаем повече деца в ранна възраст да получат силен тласък в развитието си със сигурността на семейство.


 

В организацията работят над 60 квалифицирани специалисти, които подкрепят децата и семействата, за които днешният ден е предизвикателство. Наше убеждение е, че семейството е най-добрата среда за пълноценно развитие и щастливо детство.

Фондацията управлява 4 центъра за социални услуги на територията на София и Пловдив, а основните програми, по които специалистите работят са „Семейна подкрепа“, „Детска къща“ и „Приемна грижа“. Фокус на всяка от програмите е качествената грижа за детето и осигуряването на условия за живот и развитие, които ще гарантират израстването му като пълноценна личност.

„Семейна подкрепа“
Специалистите на фондацията консултират и подкрепят родители, за които има риск да се разделят със своето новородено, като им оказват социална, психологическа и материална помощ. Фондацията работи с 6 от най-големите родилни отделения в София и Пловдив, от чиито екипи получава сигнали за риск от изоставяне на бебе. Експерти и родители заедно установяват проблема и отново заедно търсят решение.
Освен това фондацията работи със семейства, които срещат различни предизвикателства в грижата за децата си – живеещи в трайна бедност, родители на деца с увреждания, многодетни семейства и др.
Когато детето има увреждания или трудности в развитието си, мултидисциплинарен екип от психолози, рехабилитатори, специалисти по ранно детско развитие и терапевти осигурява на него и семейството му професионална и емоционална подкрепа, което им дава увереността, че заедно могат да се справят с предизвикателствата.
Специалистите на фондацията водят курсове по първи грижи за новороденото, които помагат на семействата да развият родителския си капацитет и да повярват в своите възможности.

„Приемна грижа“
Фондация „За Нашите Деца” е създател на първия в България Център по приемна грижа (2011г.). В него екип от специалисти набира, обучава и подкрепя кандидат-приемни и приемни семейства, приели в уютния си дом деца, които не могат да живеят в родното си семейство. Освен експертна подкрепа, семействата получават регулярно и други различни видове подкрепа: еднократна финансова помощ при настаняване на дете, ежемесечна финансова помощ, материална подкрепа, организиране на празници по различни поводи, достъп до социализиращи дейности и рехабилитация при необходимост.

снимка 3„Детска къща“

Детска къща е място за настаняване на малки деца (до 6 деца от 0 до 7 години), изоставени от своите родители, често още в родилно отделение. В Къщата бебетата получават пълноценна грижа, внимание и много обич. За 5-те години откакто фондацията развива тази услуга, свой временен дом в Къщата откриха 38 деца, 34 от които вече са осиновени. Благодарение на професионалния подход на екипа на Детска къща и доброто ни сътрудничество с отделите по закрила на детето, средният престой на децата при нас е между 4 и 6 месеца, след което те се връщат в биологичното си семейство, осиновяват се или се настаняват в приемно семейство.

Комплекс за ранно детско развитие
Екипът на Фондация „За Нашите Деца“ вложи много усилия и емоции в закриването на Дома за медико-социални грижи „Света София“ (ДМСГД) и дари шанс на 21 бебета и малки деца за щастливо детство в семейна среда. Фондацията вече работи за създаването на Комплекс за ранно детско развитие, който ще осигурява възможности на семействата с деца с трудности в развитието да се научат не просто как да се грижат за детето си, а и да стимулират развитието му. Така повече деца ще остават вкъщи и ще развиват пълния си потенциал, заобиколени от любовта на семейството си.снимка 4Екипът на фондация „За Нашите Деца“ вярва, че партньорството между компании и техните служители и неправителствения сектор е възможност обществото да се развива, да изостря своята сетивност към социално-значими проблеми и да търси адекватни решения за тях в ситуация, в която държавата не е в състояние да ги предложи.Броят на децата и семействата, които фондация „За Нашите Деца“ е подкрепила от създаването си надхвърля 11 000, а само през миналата година те са близо 1900.
 - През 2017 г. фондация „За Нашите Деца“ е подкрепила 1000 деца и семейства, 708 от които са деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 41 деца в приемни семейства, 13 деца, преминаха през Детска къща.
 - Над 270 са участниците в организираните от фондацията безплатни курсове за родителски умения.
 - Благодарение на усилията и отдадеността на социалните работници по превенция на изоставянето от раздяла с родното семейство са спасени 73 деца, а 16 не постъпиха институция.
 - Екипът работи с 149 деца с увреждания и техните семейства, като акцентира върху силните страни и изграждането на умения на родителите да стимулират развитието на детето си чрез ежедневни дейности.

Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България!