Доктор създаде прост начин да разкрие колко живот ви остава

Д-р Араухо стига до идеята за намирането на максимално опростен физически тест, който да може да бъде изпълняван в домашни условия, след като в хода на практиката си отчита колко малко от пациентите му в третата възраст са в добра обща физическа кондиция. Много от тях се затрудняват при елементарни упражнения за баланс и сила, като например да вдигнат паднал предмет от пода или да станат без напрежение и подпиране от стола. Известно е, че хората, които са нестабилни и трудно подвижни, са чувствително по-застрашени от опасни наранявания в следствие на загуба на равновесие и падане, както и от заболявания на сърдечносъдовата система. Д-р Араухо стига до заключението, че показатели като гъвкавост, баланс и физическа сила могат да бъдат използвани за ориентир относно прогнозната продължителност на живота на хората, при които се наблюдава влошено общо състояние.


Той е убеден, че ако чуят подобна прогноза, пациентите ще бъдат много по-мотивирани да положат необходимите усилия, за да влязат във форма или най-малкото да вземат мерки, за да спрат процеса на обездвижване и загуба на мускулен тонус. Д-р Араухо изтъква, че обикновено препоръки от сорта на "Трябва да влезете във форма", или "Опитайте се да промените храненето и да засилите физическата активност)" правят слабо или никакво впечатление на пациентите и те не променят нищо в поведението си. Ако обаче им бъде казано "Ако не вземете мерки и не подобрите общото си състояние, до пет години ще бъдете мъртви", те ще се стреснат и действително ще предприемат крути мерки.


Бразилският лекар също така осъзнава, че трябва да намери начин да прави тези прогнози без скъпа апаратура, изследвания и непосилни упражнения, така че тестът да бъде достъпен за колкото се може повече хора. Той сформира екип от свои колеги, с който разработва т.нар. SRT – тест седни-стани, изпълним във всякакви условия в рамките на няколко секунди.


Преди изпълнението му облече свободни дрехи, които не ограничават по никакъв начин движенията ви. Застанете в изправено положение, след което внимателно преминете в седнало положение с кръстосани крака, без да се подпирате никъде и да балансирате с ръце. След като се настаните удобно на пода, опитайте се да станете от тази поза без помощта на ръцете си.


Според това колко добре сте се справили ще получите оценка между 1 и 10 точки. 5 точки се дават за безпроблемно сядане и още 5 – за безпроблемно ставане според указанията, дадени по-горе. Това прави максимален сбор от 10 точки. Ако обаче използвате ръка или коляно, за да се подпрете в някакъв стадий от едното или другото движение, трябва да извадите една точка. Ако се подпрете, за да не загубите равновесие, повече от веднъж, трябва да извадите съответстващия на броя на подпиранията точки (2 подпирани = 2 точки, 3 подпирания = 3 точки и така нататък). Половин точка се отнема всеки път, когато усетите, че губите баланс или когато почувствате, че краката ви не държат.


Макар да изглежда като твърде примитивен начин за отчитане на това доколко увредено е общото физическо състояние на човека, когато бъде изпълнен и отчетен правилно, SRT може да предскаже оставащото време до края на живота на съответния човек с алармираща прецизност, посочва се в доклада на Д-р Араухо, публикуван в European Journal of Cardiology. Чрез него той съобщава резултатите от своето изследване, в което участват повече от 2000 души на възраст между 51 и 80 години.


Наблюдавайки пациентите си Д-р Араухо установява, че хората, постигнали по-малко от 8 точки в теста, е два пъти по-вероятно да починат в близките шест години, а тези, получили 3 или по-малко точки – пет пъти по-вероятно да починат през същия период спрямо тези, получили повече от 8 точки. Той обобщава, че всяка точка, която получите при теста, намалява риска от смърт средно с 21%.


В проведеното от него изследване са проследени само пациенти на над 50-годишна възраст, което означава, че ако SRT бъде направен от по-млад човек, резултатите не би трябвало да се отчитат по същия начин, подчертава Д-р Араухо. И все пак, независимо от възрастта, ако решите да пробвате как се справяте със SRT и усетите, че ви е трудно, това би трябвало да ви послужи като сигнална лампа, че е време да обърнете внимание на мускулния си тонус и общата си физическа кондиция. Колкото по-млади сте, толкова повече време ще имате, за да вземете мерки и подобрите състоянието си.