Навсякъде ще те последвам

Една притча за най-вярната спътница.Тя е до нас, накъдето и да поеме пътят ни. Следва ни неотлъчно. Дори и да я пренебрегваме, дори да не се грижим за нея, тя няма да ни изостави.
Живял някога един много богат човек. Той имал четири жени. Обичал най-много четвъртата, глезел я, постоянно й обръщал внимание, правел й комплименти, купувал й скъпи дрехи и подаръци, бил много грижлив към нея и й давал най-доброто. Гледал нищо да не й липсва.
Обичал много и третата си жена. Много се гордеел с нея. Постоянно я показвал на приятелите си, но и много я ревнувал. Страхът, че може да го напусне и да избяга с друг мъж, нерядко го обземал.
Имал чувства и към втората си жена. Тя била най-добрата му приятелка. Имал й безгранично довореие, тъй като тя умеела да пази тайна, той й доверявал всичко. Когато имал проблеми или нещо много му тежало, той го споделял с нея и тя винаги му помагала да намери изход и от най-затруднената ситуация.
Първата му жена била негова вярна спътница. Грижела се за богатството му, движела всичките му дела и домакинството. Богаташът обаче не обичал първата си жена и макар че тя изпитвала към него безгранична и силна любов, той едвам я забелязвал. Постоянно я пренебрегвал и омаловажавал нейните нужди и желания.
Един ден човекът се разболял. Ясно било, че краят му наближава. Мислел си за охолния живот, който водел, и си казал: „Сега имам до себе си четири съпруги. Обаче ако си отида сам от този свят, ще ми е толкова самотно!"
Извикал край себе си четвъртата съпруга. Попитал я:
- Теб обичах най-много от всички! Дарявах те с най-прекрасни дрехи и бях толкова нежен и грижовен към теб. Сега обаче умирам и искам да те помоля да дойдеш с мен, за да продължим да сме заедно и след смъртта. Ще го направиш ли?
- Няма начин – отговорила четвъртата му жена. Без да обели нито дума повече, тя си тръгнала.
Човекът я гледал с насълзени очи как се отдалечава и горчилка се надигнала в душата му. Думите й го пронизали като кама в сърцето. Толкова много бил направил за нея!
Богаташът повикал край себе си третата си съпруга и я попитал:
- Обичах те през целия си земен път. Имам едно предсмъртно желание. Искам да ме последваш в отвъдното?
- Няма да го сторя! – отговорила тя. – Животът тук е толкова прекрасен и аз ще продължа да го живея. Когато ти умреш, аз ще се оженя за друг.
Човекът изтръпнал, болката от думите й го сковали. Но как? Как е възможно? Повикал втората си жена:
- Винаги когато съм имал нужда от теб, ти си била до мен! Сега имам най-голяма нужда от теб! Моля те, последвай ме и след смъртта!
- Съжалявам, но този път не мога да съм до теб! – отвърнала тя. – Мога единствено да съм до теб до сетния ти час и да те изпратя до гроба. Съжалявам!
Този отговор го сразил като гръм и той останал безмълвен. Тогава чул гласът на първата си жена:
- Аз ще те последвам! Ще те следвам, където и да отидеш и ще съм винаги до теб!
Човекът погледнал своята първа съпруга. Тя била толкова слаба и бледа. Тръпки полазили по цялото му тяло. Със сълзи на очите той й отговорил:
- Трябваше да се грижа по-добре за теб през всичките тези години, когато имах тази възможност! Трябваше да те обичам повече!

Истината е, че всеки един от нас има четири жени в своя живот.
Четвъртата жена е нашето тяло. Независимо колко и какви усилия полагаме, за да е здраво и да изглежда прекрасно, винаги ни напуска, когато умрем.
Третата жена са парите, професиата, положението ни в обществото. Когато напуснем този свят, тя ни напуска и отива при някой друг.
Втората жена са семейството и приятелите ни. Без значение колко са ни близки приживе, колко много са направили за нас, колко безрезервно са ни обичали, единственото, което могат да направят, е да са до нас в сетния ни час и да ни изпратят до гроба.
А първата жена е нашата душа. Най-често в преследване на материално благополучие и чувствено удоволствие я пренебрегваме. И въпреки това единствено тя би ни последвала и след смъртта. Затова трябва да се вслушваме в нея приживе, а не когато вече е твърде късно!
Душата е онзи лъч светлина, който ни следва където и да отидем.Тя е единствената част от нас, която ще ни последва и отвъд!