Добромира Манасиева - брой 12

ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕСА С ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОДПОМАГАНЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СРЕД ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВСЯКА КОМПАНИЯ
И HR РЪКОВОДИТЕЛ

Добрият мениджър успява да гласува доверие на правилните хора и да им осигури условия да бъдат успешни


Интервю на Даниела Илиева
Снимки: Симон Вартерян

 

Добромира Манасиева е директор "Човешки ресурси" на VIVACOM от 2012 г. и е част от компанията вече седем години. Добромира и нейният екипсамногократно отличавани от Българската Асоциация за управление на хора за “Най-добър HR екип”, „Най-добро използване на социалните медии и технологии в ЧР“, “Управление на промяната“, „Възнаграждение и признание“, „Управление на приемствеността“. Също така екипът е получавал награди и от Българската Асоциация на PR агенциите в конкурса BAPRА Bright Awards, има отличия от Grapevine и PR Priz за „Най-добра вътрешна комуникационна кампания“.

 

Г-жа Манасиева има над 15 години опит в областта на управлението, предимно в компании от телекомуникационния сектор и аутсорсинг индустрията, като през годините е била част от отдел „Човешки ресурси” в компании като Danone, Глобул, международните компании Sitel и IBM.Добромира е магистър по Икономика и организация на труда към УНСС и следва MBA по Международен мениджмънт към University of London. От 2011 година е съпредседател на Комитета по Човешки ресурси към Американската Търговска Камара в България, а от началото на 2014 година е член на Управителния Съвет на Българската асоциация за управление на хора.

 

Г-жо Манасиева, какво Ви привлече изадържа години наред в сферата на Управлението на човешкия капитал?

 

Образованието ми е свързано с изучаване на специалността “Икономика и организация на труда”. Обстоятелствата ми позволиха да работя това, което уча. Аз имах късмет да попадна на добър ментор в самото начало, който да ме въведе в областта на човешките ресурси и да видя връзката между бизнеса и управлението на хората. За мен това беше ново и интересно. Минах през всичко и успях да видя смисъла на всяка една дейност и процес – наемане на хора, анализиране на ситуации, които изискват проучване и разбиране на трудовото и осигурително законодателство, дори подредбата на личните досиета на работещите в организацията беше нещо, което виждах за първи път, и нещо, което имаше своето място в доброто управление. Имах предимството да видя на практика как се случва всичко в организацията и да намеря смисъла да се занимавам с тази професия. Затова и на този етап от кариерата ми,сред моите приоритети е връзката на бизнеса с образованието и подпомагането на младежите, които сега стартират своя трудов път. Да могат да видят още в самото начало на своя професионален път повече от практическото приложение на наученото и изборът им на професия да бъде напълно осъзнат.

 

Като цяло в много от организациите, в които съм била, съм работила с лидери, които са ме подкрепяли да реализирам и развивам своите цели. Харесва ми да правя нещата по нов и различен начин. Именно тази възможност ме задържа и в организацията, за която работя. Може би и заради това считам работата с хора за най-голямото съвършенство, което един мениджър може да постигне, когато го прилага успешно – да успява да постигне резултати чрез хората и те да са щастливи от това, което правят!

 

През последните 4 години оглавявате отдел „Човешки ресурси” в една от най-големите компании у нас–VIVACOM. Какви са предимствата и недостатъците да отговаряте за подобен капацитет от хора?

 

Голямото разнообразие на функции в компанията е едновременно стимул и предизвикателство. Спецификите на дирекциите изискват индивидуален подход към всяка една. Затова и при спазване на единни и справедливи принципи, заедно с екипа Човешки ресурси разработваме различни програми за развитие и мотивация на служителите. Стремежът ни да разбираме потребностите на дирекциите, като наши вътрешни клиенти, подпомага и успешното ни сътрудничество с тях. Нещо, което е валидно за една функция, не може директно да се приложи в друга, дори и да сме постигнали добри резултати.

 

Големият екип предполага да се сблъскваш ежедневно с разнообразни ситуации. Моята отговорност за работещите във VIVACOM е споделена с функционалните мениджъри - хората, които управляват екипите си. За да бъдем успешни като компания, важно е заедно с мениджърите да гласуваме доверие на правилните хора за нашата корпоративна среда, да им осигурим адекватни условия на работа, особено при тези, чиято оперативна дейност крие рискове, да предоставим необходимия ресурс за справяне със задачите, да зададем ясни цели, насоки за работа и обратна връзка.

 

Под Ваше ръководство, компанията реализира редица проекти за развитие и професионална реализация на човешкия ресурс, които са насочени предимно към младите хора. Например,стажантските програми (целогодишна и лятна), по които активно работите. Младите хора ли са Вашият фокус?

 

Всъщност за всички служители в компанията предоставяме обучения, свързани с ежедневната работа (софтуерни, езикови и други курсове), както и такива, насочени към личното и професионално развитие – технически, мениджърски и търговски програми, коучинг и менторинг. Осигуряваме квалифицирани вътрешни и външни тренери, както и среда за обучение, отговаряща на високотехнологичните тенденции. Има дни, в които провеждаме 5-6 обучения едновременно.

 

Сериозно се фокусираме върху привличането и изграждането на млади професионалисти. Считам, че е изключително важно един млад човек, който тепърва навлиза в бизнес среда, да бъде адекватно въведен и да има добър ментор, от който да се учи. Много малко от това се прави в рамките на учебните заведения. По време на учебната година ние наемаме стажанти, които работят по проекти за 6 месеца. И тази година, както правим традиционно през март, обявихме старта на 12-тата поредна стажантска програма. Сто и десетстажанта се присъединяват към екипа ни това лято.

 

По време на стажа си те получават не само практически знания от задачите и проектите, по които работят, но и обучения по бизнес етикет, екипна комуникация и презентационни умения, които да им помогнат в бъдещия професионален път. Освен това, всяка година даваме възможност за различни доброволчески мисии, в които се включват младежите, като част от реализирането на корпоративната ни социална отговорност. През лятото на 2014 г. близо 120 стажанта участваха в организирана съвместно с Планинската спасителна служба целодневна доброволческа акция в района на Паничище, където въоръжени с гумени ботуши, лопати, кирки, четки, бои, ръкавици, прокараха пътека в местност Лопена покрай река Скакавица, почистиха реката, възстановиха маркировката от хижа Скакавица до връх Кабул и връх Сухия Чал, оформиха стъпала и обособиха място за огън пред хижата.

 

Целим да задържаме стажантите, които се представят добре, на постоянна позиция в компанията. Повече от 38% остават на работа след стажа си при нас. Част от мениджърите, които и към момента работят в компанията, са стартирали именно като стажанти. И сега имат принос в създаване на архитектурата на ИТ мрежите и системите, маркетинговите дейности, с които се представяме пред нашите клиенти, т.н.

 

Вярвам, че чрез инициативите, които правим във VIVACOM, имаме директен принос към обществото и конкретно към младите хора - даваме им възможност да стартират в един от най-интересните бизнеси, да учат неща по време на стажа си, които са в полза както на тях, така и на работодателя – имат по-кратък период на адаптация, запознават се с корпоративната култура, намалява се времето за обучение при започване на постоянна работа, и не на последно място ги ориентираме кариерно да бъдат наясно с професията, която изучават и допълвамезнания или умения чрез нашите вътрешни обучения и проекти.

 

Какви техники използвате, за да мотивирате ключовите си експерти в компанията?

 

С оглед променливия и агресивен пазар, преди време стартирахме Корпоративна програма за ключови служители, предимно за техническите дирекции. Впоследствие разширихме програмата, като направихме такава и за Топ търговци. Програмите целят задържане, обучение и развитие на най-ценните служители. Те в допълнение получават и пакет от придобивки и финансови стимули. Към момента по двете програми има 80 служители. Участниците работят по ключови за компанията проекти, притежават уникални знания, умения и потенциал. Благодарение на тях са факт мрежата с най-добро покритие в България и повечето от най-актуалните ни услуги и продукти, като IPTV, развитието на оптичната мрежа и други. Всеки ключов служител става ментор, след като бива обучен за това, на човек от екипа, на който да предава своите знания. По този начин задържаме ноу-хауто в компанията и разширяваме кръга от хора със специфични знания и умения.

 

През 2014 г. бяхте отличена в Годишните награди на сп. Business Ladyв категория „Бизнес трансформации” за инсорсинга на 2200 служители на компанията. Можете ли да разкажете повече за този проект?

 

На 1 януари 2014 г. персоналът ни се увеличи с 2200 служители, които поради инсорсинг на дейността по поддръжка и изграждане на мрежата на VIVACOM, бяха трансферирани от Алкател-Лусент България. Реално работата по този проект започна доста по-рано с разглеждане на възможните варианти за решението по прехвърляне, с т.нар. duediligence или одит на документите и процесите, съставяне на проектен екип и план за действие и комуникация. Направихме срещи с хората от цялата страна (roadshow), на които разяснявахме какво и как предстои да се случи, говорихме за целите и ценностите на компанията, получихме в открит диалог техните коментари и предложения за подобрения. След това създадохме цялостно нова организационна структура и веднага след прехвърлянето на хората започнахме дейности по интеграция на екипа – организирахме обучения и инструкции към мениджърите за правилата, процесите и системите във VIVACOM, тренинги за служителите, създадохме първите бонусни схеми и нива на заплащане, обвързани с целите. Това беше една сериозна промяна за нашата компания, защото не само засягаше увеличение на броя на хората, но и промяна на процесите на работа между техническите и търговските екипи, така че да продължим да предоставяме по-добро качество на обслужване на нашите клиенти.

 

Dobromira Manasieva BLВие сте и представляващ ЧР комитета на AmCham. Имахте редица предложения за адаптиране на законодателството. Споделете някои от тях.

 

В рамките на ЧР Комитета на AmChamаз представлявам един от двамата съпредседатели. Комитетът работи в няколко направления, свързани със сближаване интересите на образованието и бизнеса, споделяне на добрите ЧР практики, представяне на предложения за подобряване на законовата рамка в полза на служителите и работодателите. Многократно сме внасяли различни предложения, чрез които може да се подобрят практиките, свързани с трудово-правните отношения. Една насока, в която работим, е намаляване на административната тежест на работодателите чрез преминаване към електронни форми на планиране и одобряване на отпуски, графици и инструктажи за работа. Един, не дотам добър пример е така дългоочакваното електронизиране на болничните, което стартира през януари 2015 година, но не донесе облекчаване на администрирането за работодателите, а само за издаващите болнични листове. Преди година, когато за първи път се приеха клаузите в Кодекса на труда, свързани със стажуването, активно се включвахме с коментари и предложения от името на Камарата, и тук имахме успех, че някои от тях се взеха предвид в последните редакции на закона.

 

Имате и редица програми, насочени към служители на компанията, като Sales Experts и Sales Academy, които целят да подобрят знанията и уменията в областта на продажбите на корпоративните търговци и експерти. В какво се състоятте и какви резултати отчетохте след тяхната реализацията?

 

VIVACOM инвестира значим ресурс в развитието на своите служители, с цел да подпомогне изпълнението на корпоративните цели. Дейностите ни по развитието на хората, подпомагат стратегията на компанията да се фокусираме върху удовлетвореността на нашите клиенти. Имаме две ключови групи служители, за които правим по-чести инвестиции в развитието и повишаването на компетентността – тези в търговските и техническите дирекции.Търговците и сътрудниците в обслужване на клиенти са от най-обучаваните, поради това, че са лицето и гласът на компанията.

 

В Корпоративни продажби вече с традиции функционира Търговска Академия (Sales Academy), която обхваща периода от започването на работа до втората година от развитието на търговеца. Много от нашите мениджъри в този търговския екип са били повишени вследствие на високото си представяне след преминаване на обученията в академията, участието си като тренери и разработване на ноу-хау за функциониране на академията.

 

В края на 2013 година стартирахме единствена по рода си програма за развитие и задържане на служители в магазинна мрежа, т. нар. „Sales Expert“ – програма за търговски експерти. Тя включва 300 експерти, които получават признание, обучение и финансови стимули. Отличаваме ги със специален бадж и вратовръзка/шалче. И сега ако влезнете в наш магазин можете да ги разпознаете. Експертите имат отговорност да предават своите знания на колегите от екипа, в който работят. Компанията се ангажира да ги включва в различни инициативи, обучения и семинари. Около 16% от експертите при първото издание на програма са се развили на по-високи позиции като регионални мениджъри, управители и помощник управители, и над 20% през второто издание.

 

Какви са Вашите лични интереси?

 

В личен план голяма част от интересите ми са свързани с изкуството ипо-специално класическата музика. Това е нещо, с което съм израснала.От 4-годишна свиря активно на цигулка. Може би повече от 20 години, ав момента по-скоро като хоби и пред малко по-камерна публика. Вярвам,че хобитата са нещо, което допълва прекрасно професионалния и личенживот. Също така обичам да посещавам театрални постановки, да чета и да пътувам със семейството си.

 

Каква е Вашата формула за успех?

 

Според мен успехът на един човек никога не се дължи само на него самия. За мен е много важно успехите, които постигам да бъдат в сътрудничество с екипа, с който работя. За да може това да се случи, е необходимо да имаме доверие, професионално отношение към работата и честна и открита комуникация. Имам щастието да работя със страхотен екип и да успяваме заедно в предизвикателствата!

 

Кои са качествата, с които се гордеете най-много и на които дължите успешната си професионална реализация?

 

Много съм упорита и влагам изключително много усилия във всяко нещо, което правя.Имам фокус върху детайлите и усет за качество на нещата, които правя. Държа набалансираните отношения с хората, с които работя и намирането на решение за всякаситуация.

 

Как си представяте себе си след 10 години - в личен и професионален план?

 

Надявам се да продължа да следвам целите си, а и да успявам да си поставям нови,достатъчно предизвикателни, защото вярвам, че ще съм успяла да постигна голяма частот тях дотогава. В професионален план може би ще добавя повече фокус върхупредаването на знания в роля, която е извън корпоративния свят.

 

Кой е най-подходящият начин човек да разбере дали професията, която е избрал енеговото призвание (тест или друг вариант)?

 

Достатъчно е да се запитате дали това, което правите ви харесва и бихте ли гоправили с удоволствие, ако не ви се налага да изкарвате прехраната си с него. Да опитваме различни неща, е начин да се ориентираме, но това трябва да бъдецеленасочено, за да не се превърне в безкрайни опити. Всеки има интерес към нещоконкретно, като област, или дейност– например да създава нови неща, да организираили да помага, т.н. Реализирането на тези интереси може да се случи в разнообразни професии. Важно е нещата, които правим да ни носят удоволствие иудовлетворение.

 

РАБОТАТА С ХОРА Е НАЙ-ГОЛЯМОТО СЪВЪРШЕНСТВО!