Print this page

За хората с опит


Автор: Елица Костова
Елица Костова е визионер, основател на Career Guide, компания за кариерно разивитие и ориентиране и на Фондация Еду Компас, която работи за ефективно и иновативно образование.Елица е сертифициран коуч към Noble Manhattan с над 1500 часа практика, практикуващ НЛП, магистър по управление на обучението и обучението.

Тя е автор на първата българска игра за постигане на цели “Пътят на Мечтите” и съ-атвор на игра за каирерна реализация “Моят Каиререн път” Съпътстващата онлайн платформа за кариерно ориентиране е финалист в Founders Institute, Лондон и в момента се разранотва апликация към нея.

Scale Up Your Career 2019 – конференция, която среща амбициозни хора, с професионален опит и работодатели, освети едно сляпо петно в наемането и задържането на кадри. Става дума за нуждата хората, които имат професионален опит, да бъдат смислено ангажирани и припознати като ценни кадри, които могат да решат много проблеми за компаниите.

Традиционно кариерните форуми, както и голяма част от усилията на ЧР експертите, са фокусирани върху младите, върху „изгряващите звезди“ и „свежата кръв“ на пазара на труда. Дали това е работещ подход и какви резултати дава? Към този въпрос ще погледнем под друг ъгъл – какви са ползите от включването на хора с опит, които търсят кариерно развитие, в компаниите както на стартиращи, така и на средни позиции.

Всички знаем, че успешните професионалисти с богато портфолио са често търсени за високи позиции. Но дали може на стартираща или средна управленска позиция да бъдат наети хора с опит и какъв е потенциала, който те предлагат?

Да започнем с митовете за младите и не толкова млади на пазара на труда.

Мит №1 – Хората с опит трудно учат и не са отворени за нови знания

От една страна наличието на професионална опит, знания и умения води до това хората да поставят под въпрос идеи и подходи на работа, да гледат критично на случващото се около тях и да правят взаимовръзки, които тези без опит няма как да направят. Да, понякога резултатът е „аз всичко си знам“ или fixed mindset*. Но това не винаги е случат. Все по-често именно младите хора са тези, които „знаят всичко“ и бързо се отказват да учат. Често те са свикнали да положат краткосрочно и не задълбочени усилия, за да получат резултат – до голяма степен благодарение на образователната система и организацията на учебния процес в нея. Един урок или раздел се учи и после…рядко има връщане към него. Поради повишените нива на липса на ангажираност сред учащите доста преподаватели избират да занижат критериите си.

От друга страна човек, който веднъж е преминал през процес на усвояване на нови знания и умения, разбира нуждата да има съзнание на начинаещ (beginner’s mindset). Не винаги хората с професионален опит са тези, които учат по- трудно. Макар с годините пластичността на мозъка (известна като neuroplasticity – способността на мозъка да се променя през годините и да образува нови невронни структури) и паметта да намаляват, умението за учене и разбирането за необходимостта от дългосрочни и последователни усилия могат да се окажат по-ценни от свежия, но не умеещ да учи мозък.

Мит № 2 – Хората с опит нямат технически умения

Силно разпространено е вярването, че по-старите поколения имат по-малко опит с технологии и малко по-трудно учат. Това вярване е почти като вярването, че всяка блондинка не може да паркира – основава се на наблюденията на няколко души и тяхното възмущение. Сериозно, разбира се по-възрастните поколения понякога (ключово - понякога) се справят по-трудно с боравене с нови технологии. Но дали това е винаги така и колко по-лесно се справят младите поколения?
Ето една история – когато наемах девойка през лятото, се оказа, че най-сериозните й технически умения са свързани с Инстаграм и обработване на картинки и ефекти за тази социална медия. За жалост тя не беше ползвала Ексел никога през живота си, а форматирането на текстове съвсем не беше така успешно като филтрите в Инстаграм.

От друга страна по време на Scale Up Your Career 2019 се запознах с дама, която е разработвала сложни интериорни дизайни и ползва повече от една програми за дизайн.

Според вас кой има повече технически опит? Оставяйки хумора и личния опит на страна, тук е важно да се отбележи, че във всеки мит и стереотип има нещо вярно. Но генерализирането, както и фокусирането твърде много само в едната страна на историята не върши работа на никого.

Да мислим догматично за пазара на труда няма да помогне. Да търсим иновации в гръмко звучащи нови идеи, които стоят много добре в LinkiedIn профил, но не носят реална стойност, също не работи. Време е да погледнем към очевидното, не толкова иновативно звучащо като game changer или transformation designer, но носещо истински потенциал за развитие.

Мит № 3 – Възрастните са по-малко активни и амбициозни

Тук можем да различим два типа амбиция – амбицията на младият вълк, който иска да се докаже, готов е на всичко, за да го направи - стои до късно в офиса, учи през уикендите. И амбицията на зрелия човек, който иска смислена и добре платена работа и е готов дългосрочно да полага усилия в тази посока. Първата картина обаче е по-характерна за 80те и 90те години на миналия век. Сред над 2000 участника в курсовете на Career rEvoltion, все по-често срещаме младежи, които искат да прекарват повече време сред природата, да си почиват повече, да нямат шеф и да допринасят за значими за тях каузи. Не винаги по-младите са по-амбициозни и настроени да постигат цели.

Тук профилирането е ключово. То започва с точен профил на позицията и как тя се вписва в цялостната организационна рамка. Има позиции, които изкисват по- агресивна и рискова амбиция, например тази на експерта продажби. Има и такива, които изискват по-хладна и премерена амбиция, например тази на мениджър Човешки Ресурси.

От тук следват и някои ползи при наемането на хора с опит.

1. Вече са я свършили работата с децата.
По-малко вероятно тепърва да излизат в майчинство един или два пъти. Това е просто. А при порасналите деца, излизането в болнични не е толкова драматично.

Хората с опит ще останат при вас по-дълго. А ако им предложите развитие, може да се окажат безценни кадри.


2. Разбират цената на успеха и са готови да я платят
Младите искат всичко тук и сега. Това сякаш го знаят всички. Това, което не знаят, е че при младежите дефицита на внимание става все по-голям проблем, а остарялата образователна система в комбинация с новите технологии понякога води до липса на критично мислене и реална самооценка.

Хората с опит знаят какво могат. Знаят и в какво имат да се подобряват, по-критични са към представянето си и имат по-високи стандарти за себе си. Когато работят за вас, те наистина ще положат усилия да са най-добрите.


3. Имат преносим опит
Да управляваш екип, да учиш нови умения, да се сблъскаш с криза и да участваш в решаването й – всичко това е опит, който е преносим от една сфера в друга.

Нека обаче не гледаме на хората с опит само като на хора над 35. Тук говорим по-скоро за начин на мислене, за устойчиво полагани усилия в една сфера и преодоляване на трудности. Разбира се, най-често този опит идва с годините, но има и изключения.


Scale Up Your Career 2019 имаше няколко изключително силни черти, които ни карат да вярваме, че това е само началото в усилията ни да подкрепим хората с опит да ускорят кариерата си.

1. Аудиторията – по време на конфирмацията срещнахме участници, които знаят какво искат и могат да го артикулират добре. Всички участници бяха активни и дори проактивни в работилниците и казусите от компании, задаваха умни въпроси. Тези хора очароваха работодатели, лектори и организатори. Те вдъхновиха и тази статия.

2. Формат, ориентиран към реално измерима полза. По време на събитието имаше само интерактивни работилници, съдържание, подбрано така че да помогне на участниците да ускорят кариера си. Без мотивационни речи, които вдигат адреналина, но не дават реални насоки. През игри, казуси и реални упражнения участниците направиха своя кариерен профил, разбраха как да изградят личен бранд, как да се преориентират кариерно и научиха повече за две кариерни пътеки.

През 2020 предстоят серия от местни събития с цел кариерно развитие, какво и второто издание на Scale Up Your Career в партньорство между JobTiger и Career Guide.

*fixed mindset е концецпия на Карол Дуек, която разделя подхода към работата и живота на две - growth and fixed mindset. Хората с fixed mindset вярват, че нещата не могат да се променят и че нищо не е в тяхна власт. Хората с growth mindset вярват, че могат да се променят и да проминят средата около себе си.