Холандия-качествено образование и на английски език

Холандия е интернационално ориентирана страна с новаторски дух, която предлага качествено висше образование в Европа. Това я прави идеална дестинация за хора, които желаят да обогатят знанията си чрез обучение в чужбина.


Oтворено общество


Холандия е напреднала страна, чието благосъстояние датира още от ранния 17-ти век и се дължи предимно на добре развитата международната търговия. Холандското общество е мултикултурно, а холандците са отворени към чужденците, за които е лесно да се адаптират в такава среда. Почти всеки в Холандия разбира и говори английски, като много често владее и друг език – немски или френски, което улеснява комуникацията, където и да сте в страната. В резултат на историческите връзки с други части от света, в Холандия от десетилетия живеят хора с не-холандски произход. Поради тази причина, а и заради това, че със своето местоположение страната се обособява като точка, в която се срещат немската, британската и френската култури.


Интернационална среда за обучение

Холандия е първата не-англоговоряща страна, която въвежда курсове, преподавани на английски език. Институциите за висше образование в Холандия предлагат общо около 1150 интернационални учебни програми и курсове, които изцяло се преподават на английски и покриват широк кръг от специалности. Годишните такси за обучение в бакалавърска степен за 2013-2014 са в размер на € 1 906. Холандското правителство активно насърчава международното развитие на образованието и провеждането на научни изследвания. С над 1 500 програми, преподавани на английски език, холандските университети са сред най-предпочитаните за икономика, инженерни специалности, компютърни технологии и туризъм. Половината от магистърските програми са преподавани на английски език. Системата в холандските университети поставя на централно място самия студент и насърчава широко комуникацията и участието.Учебните програми са интензивни, ориентирани към практиката и специално конструирани да удовлетворяват нуждите на студентите от специализирано обучение. Курсовете редуват теория с практика в реални или симулирани работни ситуации. Повечето програми водят до бакалавърска, магистърска или докторска степен, диплома или сертификат. Всичко това извежда Холандия на челно място като международна дестинация за обучение в континентална Европа.

 

Качество и разнообразие на обучението и изследователската дейност
Висшето обучение в Холандия се ползва със световна репутация заради високото си качество. Това е постигнато благодарение на изградената национална система от норми за гарантиране и контрол на качеството. Холандия се радва и на международно одобрение по отношение на проблемно-базираната си система на обучение (Problem-Based Learning system). Благодарение на нея, чрез самообучение и самодисциплина, учениците развиват умения за самостоятелно анализиране и разрешаване на проблеми, свързани с практиката.

 

Добро качество на изгодна цена


Образованието в Холандия не е безплатно, но таксите за обучение са приемливи. Все пак трябва да се предвидят и други съпътстващи обучението разходи: за настаняване, учебни материали и т.н. Последното Световно изследване на жизнения стандарт (Worldwide Cost of Living Survey) показва, че разходите за живот в Амстердам са направо скромни в сравнение с градове като Ню Йорк, Лондон, Париж и Пекин. За да живеят в Холандия, международните студенти трябва да предвидят сумата от 650 до 775 евро на месец, с която се покриват дневните разходи за храна, настаняване, такси за регистрация, застраховки, правни такси за издаване на разрешително за пребиваване и др. Студентите в Нидерландия имат право на работа след получаване на разрешително. Правилата, свързани със студентските разрешителни за работа гласят, че когато бъде издадено разрешително за работа, студента може да работи от месец септември до месец май максимум по 10 часа на седмица. Съществува и друга възможност - работодателя да подаде документи за разрешително за работа през летния сезон, като в този случай на студентите се разрешава да работят на пълен работен ден през месеците юни, юли и август. Не е възможно студентите да работят през цялата година.