Образованието в Дания – една от най-търсените от българските студенти европейска дестинация

Дания - безплатно обучение и за българите


В последните години Дания се превърна в една от най-търсените от българските студенти европейски дестинации. Причините се крият в голямия избор на учебни заведения, международно признатите дипломи и квалификации, множеството програми на английски език и разбира се не на последно място във факта, че образованието в Дания е безплатно (в повечето случаи).


Дания предоставя неограничени възможности за обучение на студентите от България. Висшите учебни заведения в страната са с международна насоченост и предлагат широк спектър от учебни програми и индивидуални образователни курсове. Датската образователна система има дългогодишна академична традиция и се характеризира с динамичен стил на преподаване и отлични научни постижения. Наред с посещаването на лекции, от студентите се изисква да работят в екип по проекти и активно да допринасят към учебните дискусии. Набляга се на развиването на редица индивидуални умения като комуникативност, аналитично и критическо мислене, умения за работа в екип и творчески способности. Голяма част от университетe работят съвместно с различни компании или изследователски центрове, което осигурява на студентите добра учебна среда.


В Дания има три вида висши учебни заведения:


Професионални академии


Обикновено те са тясно профилирани в някоя от следните области: бизнес мениджмент, туризъм, технически науки и информационни технологии, и са с практически ориентиран подход на обучение. Обучението продължава 2 години. Дипломите от професионалните академии са предпоставка за продължаване на образованието и придобиване на бакалавърска степен. Изискванията за прием включват диплома за завършено средно образование, както и удостоверение за добро владеене на английски език.


Колежи


Бакалавърските програми в Дания се преподават в три вида учебни заведения: висши институти, университетски колежи и колежи.


Професионалните бакалавърски степени в Дания се продобиват след 3-4 годишен курс на обучение. Част от кандидатите за бакалавърска степен завършват първите две години от висшето си обрзование в професионална академия и продължават за бакалавърска степен в колеж още 1-2 години.


В основата на образователните програми е заложено задълбочено изучаване на теорията и развиване на умения за прилагане на знанията в ежедневната професионална практика. Част от курса на обучение включва индивидуална дипломна работа и работен стаж.


Университети


Университетите предлагат бакалавърски, магистърски и докторски образователни програми.


Бакалавърска степен се получава след 3-годишен курс на обучение и включва разработването на индивидуална дипломна работа.


Магистърска степен се придобива след още 2 години, като една от годините е посветена на самостоятелно академично проучване. Магистърските програми задължително са в една от академичните сфери от бакалавърската степен.


Придобиването на докторска степен става след 3-годишен интензивен курс на обучение и паралелна самостоятелна научно-изследователска дейност. Връчването на докторска степен e след публична защита на доктората.


Обучението в международните образователни програми в Дания е на ангийски език и по-голямата част от населението на страната говори английски. Това значитено улеснява учебния процес, всекидневното общуване и създаването на богати социални контакти. Библиотеките, компютърните зали и лабораториите във висшите учебни институти са на отлично ниво и студентите обикновено имат безплатен достъп до тези средства.


Учебните семестрите са два на година: от септември до януари и от февруари до юни. Ваканциите между тях и почивките за празниците дават възможност за пътувания в Дания и Европа, за прибиране до България или за повече работни часове.
От началото на 2007 г. висшето образование в Дания е безплатно за студенти от станите членки на Европейския съюз. Така единствените разходи, които трябва да плащат българските студенти са за настаняване и издръжка.