Фондация за наука и образование „Байер“- открийте вашата област за финансиране

Студенти, които възнамеряват да реализират учебни проекти в чужбина, могат да кандидатстват за програмите за стипендии на Фондацията за наука и образование на "Байер" за 2014 г.: "Ото Байер", "Карл Дуйсберг" или "Курт Хансен".


Финансираните области включват биология, биохимия, биотехнологии, инженерство на биопроцесите, химия, химическо инженерство, медицина, фармация, физика, статистика/биометрика и обучение на учители по природни науки.


От тази година в програмата на Фондацията присъстват и стипендиите "Джеф Шел" в областта на земеделското инженерство и растителните биотехнологии. Те са създадени за студенти, търсещи нови технически решения в земеделието, за да спомогнат за осигуряването на питателна храна за нарастващото население на планетата.


В допълнение към стипендиите в академичната сфера, стипендиите "Херман Щренгер" подкрепят млади хора в неакадемични програми за обучение, опитващи се да натрупат първоначален трудов стаж в чужбина. Могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в сферата на търговията, промишлеността, науката и медицината, както и млади професионалисти в тези области, които са завършили обучението си през последните две години.


Като цяло фондацията ще осигури 300 000 евро финансиране. То спонсорира студенти от Германия, които планират да прекарат период на обучение в чужбина, както и студенти от чужди държави, които искат да осъществят част от обучението си в Германия.