Медицински факултет вече и в Бургаския университет

Парламентът откри факултет “Обществено здраве и здравни грижи” в структурата на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас. Предложението, внесено от Министерския съвет, беше прието единодушно от 150 депутати.


Във факултета ще се извършва обучение по специалността от регулираните професии “Медицинска сестра” от професионално направление “Здравни грижи” и по специалността “Медицинска рехабилитация и ерготерапия” от професионално направление “Обществено здраве”.


В него ще работят 46 преподаватели. Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на специалността от регулираните професии “Медицинска сестра” за висшето училище е 80 студенти и 120 студенти за специалността “Медицинска рехабилитация и ерготерапия.