Проектът „Моят живот,моите финанси“ ограмотяват финансово учениците

Учениците, преминали програмата „Моят живот, моите финанси“, са повишили почти двойно финансовите си познания. Това стана ясно при представяне на резултатите от програмата в столичното "119 СОУ", едно от общо 15-те училища, включени в проекта.

 

Направените тестове в началото и края на програмата показват, че нивото на финансови познания се е повишило от 43% на 83%.

 

Увеличил се е и делът на учениците, които считат себе си за финансови грамотни, като от 12% той се покачва на 32%.

 

Проектът „Моят живот, моите финанси“ беше въведен през втория срок на учебната 2013-2014 г. Обучени са 320 ученици от 15 средни образователни училища в 12 града в страната: Видин, Враца, София, Лом, Плевен, Павликени, Лозница, Търговище, Омуртаг, Исперих, Стамболийски и Бургас.

 

Съдържанието на програмата е разделено в 6 теми: бюджет и финансов план; спестявания и инвестиции; кредит; банкови карти; застраховане; методически инструкции.

 

В рамките на програмата са проведени 15 открити урока с участието на финансови експерти от различни области, отбеляза председателят на Фондация “Инициатива за финансова грамотност“ Росица Вартоник.

 

„Много е важно, че финансовите познания на учениците са се повишили, но, за да могат тези знания да се увеличат и затвърдят, е необходимо по-мащабно, по-трайно и по-постоянно във времето обучение и въздействие“, каза тя.

 

Председателят на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ Милена Стойчева отбеляза, че финансовата грамотност е един от основополагащите стълбове на грамотността на учениците.

 

„Надяваме се, че посредством този проект финансовата грамотност може да стане част от общообразователната програма“, каза още тя.

 

Учителите също са на мнение, че програмата трябва да бъде масово популяризирана и приложена в училище.

 

Една от целите на проекта е и стимулиране на обществена дискусия за важността на темата и ангажиране на основните заинтересовани страни.

 

Проектът се осъществява от Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в партньорство с Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и експерти от финансовия портал MoitePari.bg.

 

Финансиран е по програма за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.