Добри възможности за образование в програмата „ДУО-Тайланд“

Програмата "ДУО-Тайланд" набира европейски и тайландски студенти, обучаващи се предимно в областта на алтернативните енергии, информационните технологии, нанотехнологиите, европейското право и др., съобщи Министерството на образованието и науката (МОН).


Проектът е част от сътрудничеството в областта на образованието по линия на форума Азия – Европа (АСЕМ). Целта му е да засили образователния и културния обмен между университети от двата континента.


Срокът за подаване на документи е 29 август 2014 г., като обменът трябва да приключи преди септември 2015 г. От кандидатите се изисква да са редовни студенти, да не са кандидатствали по други подобни програми, да владеят много добре английски език и да имат добър успех.


Обменът е с продължителност от 4 месеца и се осъществява между университети, които са сключили споразумение по програмата. Месечната стипендия на одобрените младежи от Европа е в размер на 800 евро и се предоставя от Комисията по висше образование към Министерство на образованието и науката в Тайланд.