„Висше училище международен колеж“ с нов обзор за студентите – две години в България,а третата в Швейцария

От тази година "Висше училище международен колеж" (ВУМК) дава възможност на българските студенти да учат и работят в Швейцария. Желаещите ще започнат следването си във ВУМК на английски език, след което ще продължат образованието си в Швейцарското бизнес училище (Business and Hospitality Management School – BHMS) в Люцерн, без да се налага да държат допълнителни изпити, съобщиха от висшето училище.

 

Програмата е в рамките на три години – първите две в България, а третата в Швейцария. Двата семестъра в Швейцария са разделени на обучение и шестмесечен платен стаж, който може да се удължи до дванадесет месеца със стартова месечна заплата от 1810 евро.

 

Учащите ще могат да се възползват и от студентски заем, гарантиран от българската държава. Отделно висшето училище ще осигури стипендии в размер от 1000 до 2000 лв. на семестър в зависимост от успеха, съобщават от ВУМК. Завършилите успешно тригодишния курс ще получат швейцарска, британска и българска дипломи за висше образование.

 

BHMS е част от швейцарската група училища Бенедикт, открита през 1928 г., в която към момента учат над 15 000 студенти. Курсовете, които предлага институтът, са в областта на информационните технологии, търговията, бизнеса и туризма.