"Държавата не бива да дели децата си на държавни и частни" – Милена Дамянова

Езиковите гимназии, които ще приемат ученици след пети клас по подобие на математическите, ще трябва да докажат, че наистина работят за развитието на таланта на тези деца и действително полагат по-различни грижи за тях от останалите училища. Това коментира председателят на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова, която е вносител на проекта на закон за училищното образование.

 

Дамянова посочи, че решението кои езикови гимназии ще имат право да приемат ученици след 5 клас, а не само след 7-ми, както е сега, ще се взима от съответния регионален инспекторат въз основа на различни критерии, на които трябва да отговарят училищата. Сред тях ще е условието съответното училище да има доказани отличия от различни олимпиади и международни състезания.

 

Друга промяна, която Милена Дамянова коментира, е субсидирането и на частните училища и детски градини. "Има изрични текстове, които казват, че частните училища и детски градини няма да имат право да събират такси за това, което държавата вече финансира, което на практика ще означава и много по-ниски такси за родителите и по-голям достъп до тези училища и детски градини", защити предложението депутатът.

 

"Държавата не бива да дели децата си на държавни и частни", коментира още Дамянова и припомни, че Комисията за защита от дискриминацията вече има три решения в полза на финансирането от страна на държавата. "Ако ние не се съобразим с решенията й, аз задавам въпроса тогава какъв е смисълът от тази комисия", допълни тя. Посочи, че тази практика се прилага и в други държави, например Полша, Чехия и Унгария, и попита защо, след като частните болници получават финансиране от години, този принцип да не се прилага и по отношение на училищата.