Дипломатическата академия във Виена – основана от императрица

Виенската дипломатическа академия е най-старото учебно заведение от подобен род в света. То е основано от австрийската императрица Мария Терезия през 1754 година под първоначалното наименование "Ориенталска академия". Оттогава до наши дни тя постепенно се модернизира изключително много като материална база и начин на преподаване и бързо и безапелационно завоюва пак лидерската си позиция в областта на висококачественото дипломатическо образование.

 

В момента във Виенската дипломатическа академия учат над 140 студенти от повече от 35 страни в света. Най-старата му и дълговечна специализантска програма е Diplomlehrgang – обучение за получаване на диплома. Тя се е наложила още навремето с навлизането в академията на практиката да се записват нови студенти след полагането на приемни изпити. За вземането на подобен вид престижен и широко международно признат сертификат се учи една година в рамките на специалности от типа на международно право, европейско право, икономика, политология, модерна история и др. Получаването на т.нар. "диплома" накрая на обучителния период се признава за равно на класическите магистратури. Въпросната диплома има възможност да влезе и в ролята на база за влизане в програмата на Виенската дипломатическа академия наречена Master of Advanced International Studies (MAIS). Тя се провежда като двугодишен курс. През първата година от обучението записаните в нея специализанти изучават дисциплини като съвременна история, международно и европейско право, политология, международни отношения, икономика и международни икономически отношения и т.н. Програмата MAIS представлява подготовка за прехода от класически задълбочен и солидно теоретичен и практически насочен тип по-класическо висше образование към изготвянето на сериозен дипломен проект в края на цялостното обучение. През втората година на специализацият, духът на интердисциплинарността се засилва, като към основният корпус от изучавани специалности се добавят и редица нови. Обикновено при реализирането на своята финална, по-мащабна и задълбочена дипломна работа, студентите се приканват да разгледат конкретен международен проблем от гледната точка на поне две дисциплинарни области.

 

Възпитаниците на учебното заведение по време на своето обучение имат възможност също така и да кандидатстват за пълна или частична социална стипендия, както и за някои други национални и международни, частни и държавни грантове. За отличен успех през втората година от следването си студентите могат да подадат документи и за специален грант, в размер на половината от таксата им. Сумата по същата покрива разноските и на две пътувания от образователен характер, извършвани по време на двугодишното обучение. Едното от тях се провежда в течение на първата година от магистърската програма и включва запознаване на място с основните институции на Европейския съюз в Белгия, Франция и Люксембург. Другото пътуване с цел специализация обикновено в последно време се прави в някоя от бившите югославски републики - Сърбия, Хърватска, Черна Гора, Босна и Херцеговина и Косово, като там студентите се запознават със спецификите на локалните институционални проблеми.

 

Една от останалите престижни и интересни допълнителни програми е тази реализирана съвместно с Техническия университет в австрийската столица. Тя е сравнително нова специализация, въведена през учебната 2007-2008 година и обхваща сферите на околната среда и международните отношения. Студентите на Дипломатическата академия във Виена изучават задължително, освен основните си специализации и по-задълбочено английски и немски език, а в рамките на програмата с Техническия университет и френски. Понастоящем престижното световноизвестно висше учебно заведение предлага и допълнителни курсове по испански, руски, китайски, арабски и редица други езици.