1 от 100 души реализират мечтите си и живеят със страст и вдъхновение.

“1 от 100” е тренировъчна програма и общност тъкмо за такива хора.

Запознаваме ви с една нова програмата и инициатива - 1 от 100:

Достигнали сме до критичен момент – никога образованието не е било толкова неадекватно на реалните нужди на хората. Никога не е имало толкoва много информация за постигане на цели без измерими резултати от нея. Виждаме от всеки екран, който ползваме, ужасни новини – всеки ден. Чуваме за нови технологични открития всеки ден.

Но дали усещаме как ние можем да водим в този свят на промени? Как можем да реализираме потенциала си, така че да осъществим целите си и да имаме уникален принос? Днес има крещяща нужда от лидери без титла.

Повече от всякога личната ефективност и фокус са задължителни умения за успех. Индивидуалният успех достига следващо ниво – принос към общността.

Време е. Време е за система за лична ефективност и резлиране на мечти, която да създаде лидерите на бъдещето. Хората, които ще променят света с уникалния си отпечатък и ще определят посоката за развитието на обществото. Време е за “1 от 100”.

1 от 100 души реализират мечтите си и живеят със страст и вдъхновение. Те са специална порода. Те са визионери и предприемачи. За тях е важно да постигат амбициозни резултати и да разширяват границите на възможното. “1 от 100” е тренировъчна програма и общност тъкмо за такива хора.

1 от 100 е практическа тренировъчна програма за лична ефективност и реализиране на цели с 3 основни елемента:

• Осъществяване на мащабни цели

• Създаване на най – добрата версия на себе си – настройка и навици за успех

• Изграждане на състояние и рутина на супер герой – управление на време, фокус и лична енергия така че да постигаме повече

1 от 100 е и общност от хора, които споделят ресурси и имат достъп до най – доброто в областта на личния и бизнес успех. В консултантска работа с компании и предприемачи от Брюксел до Дубай, екипът на “1 от 100” откри, че именно личната ефективност е в основата на всеки успех.

“1 от 100” е единствената програма за лична ефектвиност и реализране на цели в България, която комбинира онлайн обучение, игра и индивидуален коучинг. Така гарантира устойчиви резултати.

https://career-guide.company/1-from-100/