Въвеждане на дуалната система с немска помощ

„Започнахме разговори и вече имаме уговорка да направим връзка с Института по професионално образование в Германия. Идеята е техни експерти да ни помогнат при промените в законодателството и подготовката на програмите и стандартите за въвеждането на дуалното обучение“. Това обяви министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова след форума „Енергетика, търговия и дуално обучение“, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара с участието на премиера Пламен Орешарски.
Пред участниците във форума проф. Клисарова представи целите на министерството по отношение на въвеждане на обучението чрез работа. По думите й анализите ясно показват, че завършилите образование нямат квалификация и компетентности, които са необходими на бизнеса и това важи както за средното, така и за висшето образование. На практика се получава така, че едновременно има и безработни, но има и незаети работни места.
Тя припомни, че образованието, в това число професионалното, е приоритет на правителството. Министър Клисарова обясни, че още през тази година е увеличен единният разходен стандарт за професионалните гимназии. Заедно с това от допълнителните 100 млн. лева от държавния бюджет, 8,6 млн. лв. ще отидат за стимулиране на въвеждането на дуалната система, а преходът от училището към работното място ще бъде плавен. От друга страна това ще даде спокойствие на учениците по отношение за първото им работно място.
Пред членовете на камарата министърът на образованието и науката очерта възможностите за общи действия с бизнеса, свързани с обучението чрез работа. „Очакваме помощ в разработването на учебните планове и учебните програми, така че да отговарят на изискванията на бизнеса, очакваме съдействие за необходимите работни места, където ще се провежда това обучение, в подготовката на наставниците, както и в повишаване на квалификацията на учителите от професионалните гимназии във връзка с новите технологии, които вие развивате. Разбира се, заедно трябва да определяме план-приема за професионалните гимназии, защото заедно трябва да решим от какви професии и какви компетентности на учениците, вие имате необходимост“, каза проф. Клисарова.
„Целта ни е училището да обучава кадри, необходими за развитието на икономиката в страната и за икономиката на регионално ниво, както и учениците да имат необходимите компетенции, които бизнесът изисква за започване на работа“, заяви проф. Клисарова. Според нея чрез тези мерки ще се намали както процентът на отпадналите от образователната система, така и младежката безработица.
3042-800-0Пилотното въвеждане на дуалната система се предвижда да започне в определени училища през учебната 2015/2016 година. Пред Министерството на образованието и науката стои и въпросът за усъвършенстване на системата на висшето образование и връзката му с реализацията на завършилите студенти на трудовия пазар. Ето защо МОН предвижда изграждане на ефективна връзка между висшите училища и бизнеса, залегнала в проекта за Стратегия за развитие на висшето образование. В тази посока се работи и чрез последното издание на рейтинговата система, където една от оценките е реализацията на пазара на труда, обясни министър Клисарова.
„В страните, където е въведена дуалната система, се наблюдава най-ниската младежка безработица и броят на отпадналите ученици е най-малък. Вече работим за постепенното въвеждане на тази система в средното образование, с цел учениците да придобиват умения и компетенции, съобразени с изискванията на бизнеса в определена професия.“. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова пред Националния форум „Бизнес-Правителство”. Събитието се проведе в Националния дворец на културата по инициатива на министър-председателя Пламен Орешарски.