Усъвършенстване на стандартите за добро корпоративно управление

На 14-ти март в Института за иконимически изследвания при БАН ще се състои научна конференция на темаУсъвършенстване на стандартите за добро корпоративно управление“. Проектът се реализира от фонда „Научни изследвани“. По-долу е и подробната програма.

14 март 2014 г., 09:30 – 16:30 ч.

Институт за икономически изследвания при БАН

ул. „Аксаков” № 3, София

09:00 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:3010:30 ч.

Митко Димитров – „Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в българската индустрия – основни резултати”

10:3011:00 ч.

Вълчин Даскалов – „Доброто корпоративно управление като предмет на правно регулиране”

11:0011:15 ч.

Николай Колев Задължението за грижа и задължението за лоялност на членовете на съветите на АД – поглед към доктрината за корпоративно управление по американското право”

11:15 11:30 ч.

Кафе пауза

11:3011:45 ч.

Деян Дунавски Държавните дружества и доброто корпоративно управление – анализ на правната рамка

11:4512:00 ч.

Поля ГолеваИмуществената отговорност на акционерите и корпоративното управление”

12:0012:30 ч.

Пламен Чипев – „Мониторинг на представянето на корпоративните бордове в България”

12:3013:30 ч.

Обяд

13:3014:00 ч.

Спартак Керемидчиев – „Какво правят и какво следва да правят заинтересованите страни в корпоративното управление”

14:0014:30 ч.

Радостина Бакърджиева – „Корпоративна социална отговорност – европейски перспективи и български опит”

14:30 – 14:45 ч.

Кафе пауза

14:4516:30 ч.

Представяне на други доклади. Обсъждане и дискусии