Просперитет в Икономическия университет – Варна

Център за електронно обучение бе открит под потронажа на министър Анелия Клисарова в Икономическия университет на Варна. Обновлението на университета е част от плана за високотехнологичното му развитие. В центъра са вложени 700 хил. лв., като той разполага с две тестови и три компютърни зали.

 

„Целта е да създаваме образование от нов тип, продукти, които да се използват и занапред. Не може в 21 век да разчитаме на образование от 20 век. С модернизацията на технологиите и методите на обучение искаме да задържим младите хора в България. За тях е важно да знаят, че имат подготовка на високо професионално ниво. От голямо значение е и първото работно място за тях, а то трябва да е в България", заяви проф. д-р Клисарова.

 

По примера на някои частни университети ИУ-Варна ще премине към електронно провеждане на изпитите, като от есента ще бъде въведен и нов модел за кандидат-студентските изпити, който ще бъде изцяло съобразен с удобството на желаещите да се обучават.

 

С изграждането на центъра се въвежда и нов стандарт за качеството на материалната база и най-вече информационна инфраструктура. Нивото на комуникацията и образователния процес ще се повиши до стандарти, използвани в повечето учебни заведения от този тип в Европа и САЩ.

 

"Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии" към ИУ-Варна ще реализира проект "IT- мастър клас", в който участие ще вземат най-добрите студенти от специалностите "Информатика" и "БИС". В рамките на проекта студентите ще имат възможността да работят с водещи мениджъри и специалисти от IT бизнеса.

 

ИУ-Варна разполага и с изготвен и одобрен от Министерството на културата проект на стойност 1,1млн. лева за реставрация на близо стогодишната сграда, в която ВУЗ-ът се помещава.