Младежки проект обединяващ ни със Румъния и Гърция

От 14-ти до 18-ти юли в хотел "Пирин" в град Сандански ще се проведе втората международна младежка академия в рамките на серията студентски семинари Paving Youths‘ Way. Организатори са Институтът за икономическа политика, гр. София и фондация "Ханс Зайдел".

 

Младежкият проект цели да съпостави възприятията за Европейския съюз и бъдещето на Европа на младите хора от трите балкански страни-членки: България, Румъния и Гърция. Темата на младежката академия ще бъде "Дали моята Европа е същата като твоята?".

 

От кандидатите се изисква да са на възраст до 27 години, да са студенти в горен курс на обучение от следването си за бакалавърска/магистърска степен или да са придобили някоя от двете степени през последните 6 месеца; да владеят английски език поне на работно ниво.