Усещате ли „вятъра на промяната“ в себе си

По цялата планета хората се събуждат за реалността, че човечеството заедно със Земята навлизат в една ускорена фаза на активност. Всички ние преживяваме интензивен период на промяна и трансформация. Период, който много древни култури са нарекли “Ускорението“. Времето като че ли е забързало своя ход и сякаш промените се случват много по-бързо. Най-простото обяснение относно чувството за ускорение е, че честотата на вибриране на планетата се повишава. Тези повишени вибрации оказват влияние на всички нас, допринасяйки за нашето духовно пробуждане. Ако сте забелязали промени във вашето светоусещане, възприятие и поведение, най-вероятно става въпрос за някой/и от признаците на духовно пробуждане:

1. Прогресивна тенденция да се приема това което се случва, вместо постоянно да се прави опит за влияние върху случващото се.


2. Чести атаки на усмихнатост.
3. Чувство на съпричастност към природата и другите хора.
4. Силно чувство на благодарност.
5. Тенденцията да се мисли и действа спонтанно, вместо с чувство на страх, породено от предишен негативен опит.
6. Безпогрешна способност да се наслаждаваш на всеки момент.
7. Загуба на интерес към конфликтите.
8. Загуба на интереса към интерпретация на действията и думите на другите хора.
9. Загуба на интерес към осъждане на другите хора.
10. Получаване на способността да обичаш и да даряваш любов, без да очакваш нищо в замяна.